13.09.2023

Прецизност и сигурност с фармацевтични клиенти

Гарантиране на прецизност и сигурност в услугите за превод на фармацевтични продукти

качеството и сигурността на данните в сектора на фармацевтичния преводВ забързания свят на фармацевтиката прецизността и сигурността са от първостепенно значение. Тъй като клиничните проучвания, изследванията и разработването на продукти са в непрекъснат ход, фармацевтичните компании се нуждаят от надеждни партньори, за да преодолеят езиковите недостатъци, като гарантират, че критичната информация се предава точно през границите и езиците. Разгледайте защо клиничните проучвания са толкова търсени, нарастващия интерес към машинния превод и значението на качеството и сигурността на данните в сектора на фармацевтичния превод.

Клиничните проучвания изискват прецизност:

Фармацевтичните компании са в челните редици на медицинските иновации. Те непрекъснато разработват нови продукти, провеждат клинични изпитвания и търсят регулаторни одобрения. Тези начинания често включват мултинационални екипи и глобално участие. Клиничните проучвания генерират огромни количества данни, документи и доклади, всички от които трябва да бъдат преведени точно, за да се улесни безпроблемната комуникация между заинтересованите страни по целия свят.

Приветстване на машинния превод:

Фармацевтичните компании все повече се обръщат към машинния превод за прецизност и ефективност. Тази технология се разви значително през последните години, което я прави ценен инструмент за превод на големи обеми съдържание бързо и рентабилно. С помощта на човешкия опит машинният превод може драстично да ускори процеса на превод, помагайки на фармацевтичните компании да изпълняват своите взискателни срокове.

Unbabel x EVS Translations: Пионерът:

Unbabel, лидер в технологиите за езиков превод, предизвика сериозно раздвижване във фармацевтичната индустрия, като започна да си партнира с EVS Translations, надеждно име в преводаческите услуги. Заедно те предоставиха иновативни решения на фармацевтичните компании, като гарантират, че нуждите им от превод ще бъдат посрещнати ефективно и с прецизност. Това партньорство даде възможност на фармацевтичните компании да рационализират процесите си на превод и да се съсредоточат върху основната си мисия – разработване на животоспасяващи лечения.

Вътрешни преводачи за осигуряване на качеството:

Много фармацевтични компании поддържат вътрешни отдели за преводи с експерти лингвисти и медицински специалисти. Тези екипи играят решаваща роля за гарантиране, че преводите отговарят на най-високите стандарти за точност и прецизност. Докато машинният превод може да ускори процеса, човешкият опит остава от съществено значение за поддържане на качеството на преводите, особено когато се работи със сложна медицинска информация.

Качеството е от значение – въпрос на живот и смърт:

Фармацевтичната индустрия не оставя място за грешки. Неточните преводи могат да имат сериозни последствия, потенциално водещи до животозастрашаващи ситуации. Преводите на инструкциите за лекарства, документите от клиничните изпитвания и регулаторните документи трябва да бъдат точни и без грешки. Фармацевтичният сектор има непоколебим ангажимент към качеството, знаейки, че безопасността и благосъстоянието на пациентите са заложени на карта.

Сигурност/защита на данните:

Фармацевтичните преводачески услуги трябва да гледат отвъд прецизността и да дават приоритет на сигурността и защитата на данните. Работата с чувствителни медицински данни изисква строги мерки за сигурност за защита на информацията за пациентите и частните изследвания. Възниква въпросът: Как доставчиците на преводачески услуги гарантират сигурността и защитата на данните на фармацевтичните клиенти?

В своето партньорство Unbabel и EVS Translations са инвестирали сериозно в стабилни протоколи за сигурност на данните. Те използват усъвършенствани технологии за криптиране, защитени центрове за данни и строг контрол на достъпа, за да защитят всички клиентски данни. Техният непоколебим ангажимент към сигурността и защитата на данните дава на фармацевтичните компании спокойствие в ера на нарастващи заплахи за киберсигурността.

Фармацевтичните преводачески услуги са от решаващо значение за успеха на индустрията, като гарантират, че заинтересованите страни споделят точна и сигурна информация в световен мащаб. С навлизането на машинния превод и партньорството между Unbabel и EVS Translations, фармацевтичните компании вече могат да отговорят на нарастващото търсене на прецизност и ефективност, като същевременно поддържат най-високите стандарти за качество и сигурност на данните. В тази индустрия с високи залози важността на надеждните преводачески услуги не бива да се поставя под никакво съмнение, тъй като последствията от грешките могат да бъдат животозастрашаващи.

-> За да научите повече за нашите фармацевтични и медицински преводи, посетете нашия уебсайт или се свържете с нашия екип днес -> форма за контакт.