13.12.2018

Машинни преводи с последваща редакция – новият стандарт ISO 18587

Машинни преводи с последваща редакция – новият стандарт ISO 18587
Машинни преводи с последваща редакция – новият стандарт ISO 18587 – EVS Translations

Преводите, осъществявани от машини, са спестяващо време и разходи допълнение към човешките преводи. Благодарение на изкуствения интелект (AI), машинният превод се налага все повече в преводаческата индустрия. Точно както при преводите, дело на преводач от плът и кръв, при машинните преводи също са налични различни нива на качество. Следователно, резултатите от машинния превод могат впоследствие да бъдат подобрени – с други думи, да бъдат подложени на „последваща редакция“. Последващата редакция е от съществено значение и защото в настоящия момент все още не е възможно постигането на стопроцентова прецизност. Използването на суровата версия на машинния превод би означавало значителни загуби в качеството, особено при по-редки езикови комбинации и специализирани области. С появата на машинния превод длъжностните характеристики във фирмите за езикови услуги също се развиват. Така например се появи позицията на постредактора – някой, който да преработва документите, преведени от машина, проверявайки ги за четливост и отстранявайки граматически, пунктуационни и правописни грешки.

Надеждно качество на превода чрез сертифицирани процеси

Конкретно за преводаческите услуги, от 2006 г. съществува специален ISO стандарт, който определя изискванията на поръчките за превод. До 2015 г. стандартът носеше номер 15038, но три години по-късно бе заменен от стандарт ISO 17100. Това, което този стандарт все пак не регулира, е обработката на машинни преводи. За да могат да бъдат покрити изискванията за превод и локализация на международните компании и да се приемат и обработват спешно големи количества поръчки за превод, при някои обстоятелства машинният превод е наложителен. От една страна, документи, за които преди не е достигало време или бюджет, могат да бъдат превеждани по този начин. От друга страна, доставчиците на езикови услуги остават конкурентоспособни, ако разширяват услугите си и ги адаптират към растящото клиентско търсене на решения, свързани с машинни преводи. Затова тази година беше представен новият стандарт ISO 18587, който определя „изискванията за процеса на цялостна човешка последваща редакция на машинните преводи и основните умения на постредактора“. Тук се прави разграничение между цялостна последваща редакция, която цели да създаде текст, сравним с човешки превод, и лека последваща редакция, която просто цели да направи машинно преведения текст разбираем.

Сигурност на данните в ерата на доставчиците на услуги за машинен превод

Автоматизираният процес на превод, който от части използва предполагаемо безплатни онлайн платформи за превод, със сигурност носи риск за сигурността. Съответната платформа за превод „се захранва“ със съдържание, което потребителят въвежда. Чувствителна информация може по невнимание да бъде записана и да стане публично достояние. Внимавайте при избора си на доставчик на преводачески услуги за преводи на чувствителни документи – той трябва от една страна да отговаря на стандарта ISO 18587 и от друга да притежава своя собствена платформа за превод, която да не е облачно базирана, за да може да гарантира безопасно съхранение на информацията. EVS Translations е точно такава преводаческа компания. Нашите вътрешни процеси се инспектират от външен, независим одитор за съответствие със стандарта ISO 18587 и за изпълнението на потвърдените изисквания.

В зависимост от целта на Вашия документ за превод, опцията за машинен превод може да бъде подходящо допълнение към стратегията Ви за превод. EVS Translations с радост ще Ви предостави компетентен съвет по темата за машинния превод и за различните нива на последваща редакция. Свържете се с нас на +359-2-980 56 68 или използвайте формуляра ни за контакти!