29.10.2020

XBRL (Разширен език за бизнес отчетност)

XBRL (Разширен език за бизнес отчетност) - Дума на деня - EVS Translations
XBRL (Разширен език за бизнес отчетност) – Дума на деня – EVS Translations

Преди няколко седмици, докато опровергаваше претендентката на демократите Камала Харис по време на дебатите за вицепрезидент на САЩ, вицепрезидентът Майк Пенс заяви: „Имате право на собствено мнение, но не и на собствени факти.“ Като оставим настрана политическата гледна точка на Пенс, този принцип (особено в контекста на провеждането на дебати), може да се отнесе и към бизнеса, където твърде често се омаловажава част от информацията, за да се изтъкне значението на друга част, форматът и усетът имат предимство пред фактите, а своевременността е от ключово значение.

Както всички знаем, информацията властва над всичко; всеобщият и навременен достъп до проверена информация обаче винаги е бил проблем. Въпреки че е по-вероятно PDF файловете с корпоративните ни финансови отчети да са съхранени в облак, отколкото да са физически папки, натрупани на купчини (научете за предимствата от публикуването на вашите годишни финансови отчети в дигитален формат),в сила е фактът, че данните в тези файлове не могат да бъдат извлечени и анализирани по ефективен и унифициран начин.

Разработен съвместно от правителства, регулаторни органи и големи международни компании, XBRL или разширен език за бизнес отчетност, представлява общ/стандартизиран начин за бизнеса и заинтересованите страни за достъп и обмен на отчетни данни. Ако използваме аналогията с кода PWC, XBRL може да се разглежда като „баркод“, с тази разлика, че вместо да съдържа информация за физически продукт, предоставя финансова информация. От само себе си се разбира, че когато тази информация става по-прозрачна и достъпна, това води до: увеличаване на скоростта и ефективността в процеса на вземане на решения в бизнеса; намаляване на грешките в данните; намаляване на разходите за подготовка, разпространение и използване на информацията; и позволява на данните да станат по-автоматизирани като цяло. Подобно на самия XBRL, нека сега се опитаме по-добре да разберем термина, като го разчленим на лесно разбираеми компоненти и после го реконструираме.

Думата Language идва от старофренската language и латинската lingua, означава „език“ и е използвана за пръв път в смисъл на инструкции и данни, обработени и изпълнени от компютър в брой от 1947 г. на месечното списание American Mathematical Monthly: Настоящите методи за кодиране или превод от математически символи на машинен език са публикувани с някои подробности. Отглаголното съществително reporting, обясняващо каква ще бъде употребата на езика, обозначава действието отчитане на нещо, произлиза от старофренската дума reporter през латинската reportare и означава „да се върне“ или, в преносно значение, „да докладва“. Тя е употребена за пръв път около 1439 г. в поемата The Fall of Princes на Джон Лидгейт, основавана на творбата на Джовани Бокачо De Casibus Virorum Illustrium (За нещастията на известни хора), където Лидгейт пише: „Откъде идва яркият блясък на императорите… Дали не идва от хвалебствията за тях в свидетелствата – в онези истории, които ръката на чиновника изписва?“ Предметът на посочения вид език на отчитане – business – може да бъде проследен до нортумбрийската дума bisignes, първоначално означаваща „внимателно или старателно извършвано занимание“, но в смисъла на търговия и търговска дейност и рентабилност, както я използваме днес, първата й употреба се появява в колекция от писма, описващи семейство лондонски търговци на вълна, The Cely Letters, където през 1478 г. се споменава: „Ще се прибера у дома…, защото в Кале по това време няма условия за бизнес.“ И накрая, посочвайки с коя област на отчитане на бизнеса ще се занимава езикът, думата extensible, или „способен да се разшири във всяка посока“, произлиза от френската дума extensible  през латинската extendere, със значение „разпростирам се“ и навлиза в английския език чрез френско-английския речник на Рандъл Котгрейв от 1611 г., където пише: „Extensible – който може да бъде удължен или изтеглен по дължина“.

Научете повече за новото изискване за публикуване на годишни отчети във формат XBRL в статията: XBRL – новият език за фирмено отчитане?