08.09.2020

Цифрово годишно отчитане – Корпоративна комуникация, обърната към бъдещето

Цифрово годишно отчитане – Корпоративна комуникация, обърната към бъдещето - EVS Translations
Цифрово годишно отчитане – Корпоративна комуникация, обърната към бъдещето – EVS Translations

Годишните отчети са скучни. Нещо трябва да се промени

За по-голямата част от заинтересованите страни, които не са благословени със слабост към счетоводството, умението да се превежда на разбираем език финансовият жаргон при комуникация с инвеститорите, дава възможност четенето на годишните отчети да не се превръща в плашеща перспектива. Мнозина просто хвърлят бегъл поглед на някои подточки и преглеждат цифрите в изявлението на изпълнителния директор, което неизбежно предполага, че голяма част от цялостната картина на състоянието на компанията, ще бъде пропусната. Ясно е, че за да направим годишните отчети по-атрактивни за всички заинтересовани страни, трябва нещо да се промени.

Цифрови годишни отчети – нов поглед към устоите на корпоративната комуникация

Цифровото публикуване обещава превъзходно потребителско изживяване

Съвременното цифрово публикуване съвсем не се задоволява с изтегляне на годишния отчет в PDF формат, а дава възможност на бизнеса да създава и публикува интерактивни мултимедийни истории и аудио-визуално съдържание с лекота. Уеб оформлението и навигацията, удобството при ползването на мобилни устройства, умното търсене и мултимедийните възможности помагат на отделите за връзки с инвеститори да създадат преживяване при запознаването с годишните отчети, което въздейства на дългосрочните инвеститори, както и на онези, които отскоро проявяват интерес към компанията, като едновременно с това  осигуряват по-добро цялостно преживяване за всички заинтересовани страни на всички модерни платформи.

Подобрете годишния си отчет с визуално представяне на данни

Също толкова важно, колкото данните, които представяте, е и как ги представяте. Доброто позициониране и използване на интерактивни инфографики, анимация и видео изявления може да предостави по-достъпно обяснение на настоящото състояние и дейности на компанията ви по начин, който е завладяващ за всички членове на аудиторията. За да разберем най-добре употребата и потенциала на тези 3 концепции – както и как те могат да подобрят годишния ви отчет – нека разгледаме всяка една от тях.

# 1 Визуална привлекателност и осведоменост за марката
На първо място е инфографиката. По същество, като вземат писмена информация и я представят с визуални изображения, тези визуални помощници раздробяват обемен и сложен обяснителен текст и го представят в достъпна форма, стимулираща сетивата.
В допълнение към предоставянето на бърза, подходяща и въздействаща информация, инфографиките са не само полезни в рамките на цифровия годишен отчет, но и са много важни при обясняването на сложни идеи извън годишния отчет като например чрез каналите в социалните медии. Това носи допълнителната полза от повишаване на осведомеността за марката и свързаността.

# 2 Разказване на истории и корпоративна идентичност
От гледна точка на четящия годишни отчети анимациите – които по същество включват звук и движение – много по-силно ангажират вниманието от статичните изображения и текста, което означава, че има по-голям шанс информацията да има трайно въздействие. Нещо повече, анимацията може да бъде средство за създаване или подобряване на вашата корпоративна идентичност: всичко, като се почне от саундтрака, през диалога, до тона и стила на анимация, може (и би трябвало) да бъде средство за определяне на вашата уникална идентичност и/или насочване към конкретна аудитория или демографска група. Освен че ангажира вниманието, силата на анимацията се крие в способността й да представя убедително сложни теми – като инфографиките – но освен това поставя нещата в контекст. Всичко това дава възможност на читателите на вашата стратегия да си отговорят на въпросите как и защо .

# 3 Открито да комуникирате с вашите заинтересовани страни
И накрая, може би няма нищо, което да има по-голямо въздействие върху потенциалните читатели от видео изявление, особено на главния изпълнителен директор. Според различни проучвания относно позиционирането на изпълнителния директор, той може да повлияе значително на начина, по който се възприема компанията сред заинтересованите страни, и на оформянето на обществения имидж на марката. Очевидно е, че изпълнителните директори са в идеална позиция да говорят директно на заинтересованите страни за състоянието, действията, жизнеспособността и рентабилността на компанията. За съжаление твърде често изявленията на изпълнителните директори в годишните доклади се появяват под формата на сухо писмено изявление. Сравнете това с видеата на бившия главен изпълнителен директор на Daimler AG Дитер Цетче (наричан още д-р Зи), който, както отбелязва Клаудио Барантес, автор на сайта nexxar, “подобно на неформално бизнес интервю, демонстрира освежаваща комбинация от личност, разбиране и делови нюх”.

Нужно ви е вдъхновение?

Съдържанието, което един годишен отчет трябва да включва, обикновено се определя от националните и международни стандарти за финансова отчетност, но това не означава, че корпорациите не могат да представят „фактическа“ информация в ангажиращи вниманието формати.
Ето няколко линка с вдъхновяващи идеи за оформяне на годишни отчети:
Red Dot Awards – Brands & Communication Design: Annual Reports
The Best Digital Annual Reports of 2019 (Briteweb)
23 Creative Annual Reports People Actually Want to Read
(Visme)

Цифровото годишно отчитане носи известна добавена стойност

Разширете и персонализирайте обхвата си

Годишен отчет, създаден в цифров формат, може значително да увеличи достъпността и читателската аудитория (голяма скорост на зареждане, оформление, което се адаптира към устройството, лесно вграждане през цифрови канали за разпространение).
На различните аудитории и демографски групи може лесно да се въздейства чрез силно персонализиран интерфейс и съобразено съдържание.

Подобряване оптимизацията за търсачки и възвръщаемостта на инвестициите

Форматът, удобен за търсачките, и навигацията в цифровите годишни отчети позволява по-добро индексиране и позициониране в търсачките.
Освен това уеб форматът позволява  задълбочен анализ и проследяване на реализациите (например интегриране на Google Analytics).
По-доброто познаване на вашите потребители води до по-висока възвръщаемост на инвестициите.

Подобрете стратегията си за съдържание и маркетинговите материали

Дигиталното публикуване позволява интеграция на системи за управление на съдържанието и възможност за използване на готови блокове за оформление, заедно с лесното създаване и съхранение на образци и повторното използване на елементи в други маркетингови канали като маркетинг по имейл и платформи за социални медии.

Насърчаване на устойчивост

Дигитализирайки финансовото си отчитане, вие не само спестявате от разходите за печат, но и насърчавате по-екологичен и устойчив начин на корпоративно отчитане..

Съобщаването на финансови резултати е изискване за всяка регистрирана компания, но и всеки отдел за връзки с инвеститорите трябва да вземе решение относно формата и каналите за разпространение на отчета.

Локализация на цифров годишен отчет

Глобалните екипи на EVS Translations с вътрешни експерти по преводни технологии и мултимедийна локализация (нашият екип по преводни технологии включва специалисти, които работят всекидневно за някои от водещите световни марки по локализация на аудио и видео проекти), подкрепени с най-новите софтуерни технологии и опит в оптимизацията на търсачки (SEO) гарантират, че всички елементи от вашия цифров годишен отчет (индекс за навигация, интерактивна инфографика, аудио и видео, умни функции за търсене и експортиране, както и калкулатори за производителност) ще бъдат локализирани и оптимизирани с изключителна точност.

Ако имате въпроси относно нашите услуги за превод и локализация на годишни отчети или искате да насрочите безплатна консултация – свържете се с нашия екип днес.