04.07.2013

Параграф 22 / Catch-22 – Дума на деня

“Параграф 22” е парадоксална ситуация, при която човек не може да избегне проблем заради противоречиви ограничения или правила. Понякога обстоятелствата са такива, че ако човек реши част от проблема, създава друг проблем, което в крайна сметка го връща обратно към изходната позиция. “Параграф 22” често произтича от правила, наредби или процедури, от които човек е зависим, а няма контрол над тях.

Терминът “Параграф 22” е изкован от Джоузеф Хелър в романа му “Параграф 22”, издаден през 1961 година. Базира се на обяснение на героя доктор Данийка защо всеки пилот, който изисква психична експертиза, за да бъде обявен за недостатъчно здрав, за да лети и по този начин избягва опасни мисии, всъщност демонстрира здрав разум и трябва да лети.
Първоначално Хелър е имал намерение да използва други цифри, но накрая се спира на 22. Цифрата сама по себе си няма никакъв смисъл, избрана е заради благозвучие.
Фразата Параграф 22 е станала идиоматична и се използва за ситуация без изход, порочен кръг.