10.08.2017

Законът за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки FATCA

Петдесетте най-големи американски компании разполагат с над 1,6 трилиона долара, съхранявани в офшорни сметки, като по този начин спестяват 600 милиарда долара от федерални данъци. И докато новите предложения за данъчни планове на президента Тръмп и лидерите в Конгреса може евентуално да осигурят още повече облекчения за големите корпорации, все пак остава Законът за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки от 2009 година (FATCA), чиято цел е да предотврати изтичането на облагаеми активи към данъчни оазиси извън САЩ.

Технически има само една голяма държава, която облага с данък чуждестранните доходи на временно пребиваващите в страната и това е САЩ, а съгласно FATCA финансовите институции на партньорските държави са задължени да изпращат информация за сметките на американски граждани на данъчните власти в САЩ (американската Федерална данъчна служба – IRS).

Понастоящем почти 100 страни имат свързани с FATCA междуправителствени споразумения със САЩ. Споразумение от Модел I позволява на чуждестранните финансови институции в страната да докладват на местните власти, които от своя страна да предоставят информацията на Федералната данъчна служба, а при споразумение от Модел II чуждестранните финансови институции ще докладват директно на IRS.

Миналата година IRS обяви, че тези споразумения са довели до обмяната на финансова информация относно американски данъкоплатци със 177 147 финансови институции в над 200 суверени нации и правни юрисдикции, включително и в данъчни оазиси и известно трудни държави като Китай, Ирак и Русия.

Високото ниво на правно и регулаторно съответствие не е изненада, като се има предвид, че достъпът до критични финансови пазари е отрязан за несъответстващите институции и още повече – 30% от сумата от което и да е дължимо плащане (лихви, дивиденти, възнаграждения, заплати, компенсации, периодични печалби и т.н) се приспадат и отнемат като данъчно наказание. Институциите, които са съгласни със закона, трябва ежегодно да съобщават името, адреса и данъчния номер на всеки притежател на сметка, който покрива критериите за американски гражданин; освен това се предоставя информация за баланса по сметката му, както и за всеки депозит или теглене от сметката през изминалата година.

FATCA има за цел да направи банкирането прозрачно в глобален план и макар че цената за това да не работиш в съответствие със закона е висока, разходите за комплайънс също не са никак ниски, което води до това някои банки да ограничават услугите си за американски граждани и инвеститори.

За да затвърди отчитането на информация и комплайънса на финансовите институции в световен мащаб, беше създаден Общ стандарт за отчитане от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) като информационен стандарт за автоматичния обмен на данъчна и финансова информация на глобално ниво, който до днес е подписан от над 100 държави, като половината от тях са се посветили на това да започнат да се отчитат още през септември тази година, докато другата половина ще се присъедини към обмена на информация през 2018 г.

EVS Translations предлага FATCA в превод на испанси език
EVS Translations предлага FATCA в превод на испанси език

С всички междуправителствени споразумения и предприети мерки, приложението на FATCA все пак е далеч от безпроблемно, а бъдещето му – далеч от стабилно. Например миналата година Федералната данъчна служба изчисли, че разходите й по прилагането на закона ще бъдат по-големи от приходите, които ще генерира, американския трезор се забави с предоставянето на насоки, а пълното прилагане на някои части от закона беше отложено за 2019 г. – законът принуди хиляди американци да се откажат от гражданството си, а неотдавнашните предложения за данъчни реформи и ясните признаци от законодателите на Републиканската партия, че искат FATCA да се отмени, прави бъдещето на закона противоречиво.

Въпреки всички критики напоследък, FATCA играе ключова роля за разкриването на международното укриване на данъци, а бъдещите глобални усилия най-вероятно ще са насочени към реформирането му, отколкото към отмяната.

EVS Translations предлага FATCA в превод на български език
EVS Translations предлага FATCA в превод на български език

EVS Translations вече предлага FATCA в превод на испански и български език. Текстът на закона беше преведен и редактиран от вътрешните екипи преводачи специалисти за финансови преводи, които също така са и носители на езика – испански и български. Като един от водещите международни доставчици на езикови услуги за финансови и комплайънс отдели, ние предоставяме професионални езикови услуги на над 50 езика, а качеството е гарантирано от стандартите ISO 9001:2015 и DIN ISO 17100:2015, по които компанията е сертифицирана.

Поръчайте FATCA на български език оттук: https://evs-translations.com/bg/kontakti/blgarija/

Ако имате въпроси относно превода, публикуването и разпространението на FATCA, не се колебайте да се свържете с нас чрез имейл salesbg@evs-translations.com или на телефон 02 980 56 68. Очакваме Ви!