11.07.2013

Коуч / Coach – Дума на деня

Думата коуч със значение на инструктор, която напоследък бързо си пробива път у нас, произхожда от вид транспорт, който ни връща към унгарската дума kosci със смисъл на карета, кола. Думата пък kosci произлиза от името на градчето, където е произведена първата подобна карета около 1500 година. За първи път думата коуч като синоним на инструктор и треньор се употребява през 1830 година в жаргона на Оксфордския университет в смисъл на преподавател, който „пренася” студента през изпита. Действието „коучинг” пък се описва като пренасяне на хора от мястото, където са, на място, където биха искали да бъдат. Първата употреба на думата в спорта е през 1831 година.
Коучингът си пробива път като консултанска услуга в бизнеса, а думата коуч – като синоним на бизнес консултант. Това е професионална услуга от ново поколение за бизнес организациите в България, която директно подкрепя процеса на вземане на решение. Според проучване в световен мащаб на консултантската компания „Прайсуотърхаускупърс”, възвращаемостта на бизнеса при ползването на коучинг услуги е средно 7 пъти или 700 процента.