17.02.2014

Известни преводачи – Филемон Холанд – Дума на деня

Дори във времето, в което е живял, той е бил признат за голям преводач от латински на английски. В една от първите енциклопедии с известни мъже, озаглавена „Достойни за английския език“, Холанд е наречен „главният преводач на епохата“.

Всъщност кой е Филемон Холанд? Като англичанин, който е завършил университет по онова време, той е можел да избира само между Оксфорд и Кеймбридж. Почти всички британци, описани в блога, са завършили един от двата университета. Тогава просто не е имало друг избор! Първите университети в Англия след Оксфорд и Кеймбридж отварят врати едва в началото на 19 век.

Филемон избира Кеймбридж и го завършва през 1571 г. След това прави скромна кариера като учител и доктор. Прославя се като преводач. Осъвременява латинско-английския речник, като добавя около 6 000 думи, впрягайки целия си опит и капацитет, за да преведе на английски език основните римски автори включително Плутарх, Тит Ливий и Плиний. В своите обстойни преводи той всъщност превежда текстовете, без да пропуска неуместните места. Това е било необичайно за „преводач“ от онова време.

За историята на английските думи това е много важно, защото така той добавя хиляди думи в английския език, повечето от които директно от латински или посредством френския език. Примерите включват утрешната дума в блога – хроничен, както и антипатия, пентатлон, пневмония и анонимен.