23.09.2014

Хипнотичен и хипнотизъм (Hypnotic and hypnotism) – Дума на деня

Хипнос e древногръцки бог на сънищата, а думата hypnotic навлиза в английския език след настъпването на Ренесанса, когато класическите творби на античността са прочетени за пръв път.

Въпреки това думата хипнотичен (hypnotic) не се появява във връзка с древните гърци, а в медицинска беседа за урината през 1625 г., която Джеймс Харт превежда от нидерландски и прави коментари върху майсторския труд на холандеца Питър ван Форест. В книгата се твърди, че хипнотичните лекарства не са за пренебрегване. В този случай хипнотичен означава сънотворен или приспивателен. 50 години по-късно думата хипнотичен се появява в друг превод във важен медицински трактат. Той е написан на латински от д-р Уилис, английски лекар, който според обичая на времето пише на европейския научен език. Ясна дефиниция: „хипнотичен – лекарство, което приспива”, е дадена в превода на Самюъл Пордидж – поет и съперник на Джон Драйдън.

В днешния си смисъл думата има ясен произход. Д-р Джеймс Брейд е бил известен с изследванията си в две области – конско-варусното (криво) стъпало и месмеризма. Но той получава признание най-вече като баща на хипнотизма и пионер на лечебната хипноза. През 1841 г. той наблюдава демонстрация на сцена на онова, което тогава е известно като животински магнетизъм. Година по-късно публикува „Практическо есе върху лечебните свойства на невро-хипнотизма“ (Practical Essay on the Curative Agency of Neuro-Hypnotism),  дава му определението “състояние на нервен сън” и малко след това използва думата хипнотизъм като съкратен вариант на понятието. 10 години по-късно той публикува друга книга „Магия, магьосничество, животински магнетизъм, хипнотизъм и електро-биология“ (Magic, Witchcraft, Animal Magnetism, Hypnotism and Electro Biology), което показва, че хипнотизмът все още не е усвоил научна терминология.

В българския език прилагателното хипнотичен неизменно е свързано с идеята за хипноза. Седативно-хипнотичните лекарства са известни повече като сънотворни или приспивателни. Можете да срещнете прилагателното най-често в изразите „хипнотичен транс“, „хипнотичен сеанс“, „хипнотичен поглед“, „хипнотичен текст“, „хипнотичен ритъм“. Любопитно е, че напоследък средствата на хипнозата се използват и в маркетинга и рекламата, или поне така твърдят някои експерти, така че, не се изненадвайте, ако срещнете изрази като „хипнотичен маркетинг“ и „хипнотични рекламни послания“.