30.05.2016

Испански езици – малко факти, обучение и преводи

Испански езици
Испански езици – малко факти, обучение и преводи – EVS Translations

Знаете ли, че Институтът за чуждестранно обучение е разработил истински списък за определяне на трудността на най-често използваните езици в света?! Казват, че информацията (разбирайте статистиката) е връхната точка на хилядолетието! Според тази класификация (създадена от гледна точка на човек, чийто майчин език е английският) испанският език се намира в първата група езици, които са тясно свързани с английския език и поради което са сравнително лесни за научаване.

По някакъв начин това проучване дава нереалистична идея за това колко часове трябва да инвестирате в ученето на испански език. Не след дълго ще осъзнаете, че прекаленото опростяване не е добра идея, ако искате да говорите или да разбирате правилно испански език. Езикът е като живо същество, а Испания се оказва процъфтяваща среда за паралелно съществуващи езици. Освен кастилския език (castellano), който е единственият с официален статут в цялата страна, съществуват няколко други регионални официални езици, които са преобладаващи в съответната част на страната. Поради това познаването на особеностите на региона е от съществено значение за успешния превод. През последните години процъфтяват образованието и публикуването особено на баски и каталонски език.

Каталонският език (català) или валенсиански език (valenciano) е друг официален език, който се говори от приблизително 17% от населението в Испания. Името му идва от региона, от който произхожда – Каталония, и също така се говори на Балеарските острови, във Валенсия, части от Арагон, Мурсия и в историческия френски регион Русийон. Каталонският език също така е официалният език в Андора. Интересен факт е, че от гледна точка на лексика и граматика каталонският език се различава повече от иберо-романските езици отколкото от гало-романските езици. Също така каталонския език няма еквивалент в Европа като език на толкова голяма, двуезична недържавна общност, а след прехода на Испания към демокрация е все по-популярен в образованието и средствата за масова информация.

Вторият официален регионален език в Испания според неговата популярност е галисийският език (или galego). Говори се основно в Галисия, която е автономна област, както и в някои части на Астурия и Кастилия и Леон. Или приблизително 7% от населението на Испания. Това е иберо-романски език, близък до португалския. Всъщност те се класифицират като сродни езици.

Третият по популярност официален език в Испания е все така любопитният баски език (или euskara). Говори се в страната на баските, която включва части от Испания (северозападна) и Франция (югозападна). Това е изолиран език, което по същество означава, че няма нищо общо с някой друг език и не могат да бъдат проследени генеалогични връзки с никоя наследствена група. Въпреки това при него се използва латиница.

След като знаете всичко това, определено ще преосмислите доколко лесен за научаване е испанският език и ще вземете предвид трудностите и предизвикателствата, пред които всекидневно се изправят всички устни и писмени преводачи с испански език.