13.03.2015

Общност от държави (Commonwealth) – Дума на деня

Днес ще анализираме произхода на дума, която е трудна за превод на български език – commonwealth. Означава федерация, общност, обединение на група държави или щати. Разбира се, говорещите английски свързват думата най-вече с израза British Commonwealth – Общността на нациите или Британската общност. Безспорно един от най-силно разпознаваемите символи на британското влияние извън Острова е тъкмо Британската общност (Commonwealth of Nations). И докато мнозина са запознати със самата организация, която понастоящем включва 53 независими държави и обединява народи с общ език, история, култура и ценности, самият израз е широко разпространен в англоезичния свят и се използва много често. Освен Британска общност (British Commonwealth), съществува и Общност на независимите държави – ОНД (Commonwealth of Independent States) – състои се от 11 от 15-те държави на бившия СССР. Освен това някои страни се самоопределят като общности – такъв е случаят с Австралия и Бахамските острови. Дори някои американски щати официално се наричат общности, като Вирджиния и Масачузетс. Очевидно терминът има широко приложение, но интересна е и историята на самата дума commonwealth. Какво означава и откъде се е появила? И понеже тази седмица се отбеляза Денят на Общността на нациите (отбелязва се всеки втори понеделник на март със служба в Уестминстърското абатство, на която присъства и кралицата), нека се вгледаме по-внимателно в думата.

Думата Commonwealth навлиза за пръв път в английския език в края на 15-ти век като съчетание на думите common и wealth, със значение на нещо, което е добро в дадена област както за общността, така и за всеки поотделно. Интересното е, че първата разпознаваема и записана дума commonwealth е в Исландия между 10-ти и 13-ти век, няколко века преди думата да навлезе в английския език. И все пак в подобни случаи, както и в случая с Полско-литовската държава (това е държава, обединение на Кралство Полша и Великото литовско княжество, съществувала между 1569 и 1795 г.), думата може да бъде възприемана със значение на свободно, демократично обединение. Думата е използвана за пръв път в британски контекст в средата на 17-ти век, когато след Втората английска гражданска война Малкият парламент гласува закон, с който Англия е провъзгласена за Общност (Commonwealth).

Когато употребяваме думата можем да видим многобройните й значения. Първата известна писмена употреба на думата е около 1465 г., когато Джон Хардинг пише в своя труд Chronicle, че „един човек е подкрепил общността“, като това представлява общото благо. След малко повече от век, през 1583 г в труда на Томас Смит De Republica Anglorum, е изтъкнато значението на сплотената държава: „Общност се нарича общество от свободни хора, събрани заедно и обединени от общо съгласие помежду им.“ Употребата на думата във връзка с работата на парламента може да бъде проследена в много правителствени документи от периода на Междувластие (това е периодът между екзекуцията на Чарлз I през 1649 г. и възкачването на трона на неговия син Чарлз II през 1660 г.). И накрая, понеже във Великобритания през тази седмица беше отбелязан тържествено Денят на Общността на нациите, може би най-подходящият цитат е от уважавания южноафрикански лидер и държавник Ян Кристиан Смьотс, на два пъти министър-председател на Южноафриканския съюз, който през 1917 г. пише: „Британската империя е много повече от държава… Ние сме система от нации и държави, които се самоуправляват, еволюирали са върху принципите на вашата конституционна система, а сега са почти независими държави, принадлежат на тази група, на тази общност от нации, която аз предпочитам да наричам Британска общност на нациите.“