26.05.2014

Пейлоуд / Payload – Дума на деня

Английският израз „paying load“ (плащане за товар) или „paying weight“ (плащане за тегло) първоначално се е отнасял за стоки, пренасяни по железницата – това е товарът, за чието транспортиране е трябвало да се плати определена сума.Нататък Пейлоуд / Payload – Дума на деня