09.04.2014

Ричард Кару / Richard Carew – Дума на деня

Ричард Кару – първият човек, който предсказа, че английският език ще се превърне в световен Вероятно тъкмо Ричард Кару е първият човек, осъзнал потенциала на английския език като световен език.Нататък Ричард Кару / Richard Carew – Дума на деня