07.04.2015

Част II. Компоненти за качествен превод: умения за работа на преводача

В част I (Компоненти за качествен превод: езикови умения) разгледахме как езиковите умения на един професионален преводач могат да се различават от тези на един неопитен преводач.Нататък Част II. Компоненти за качествен превод: умения за работа на преводача