13.10.2015

Управление на терминологията за последователно съдържание

Непоследователният език намалява ефективността на съдържанието, информацията е много по-трудна за разбиране, а продуктите – по-малко удобни за потребителя.Нататък Управление на терминологията за последователно съдържание