30.07.2020

Аудио идентичност / Audio Identity

Аудио идентичност / Audio Identity – Дума на деня – EVS Translations
Аудио идентичност / Audio Identity – Дума на деня – EVS Translations

Какво отличава компанията A от всички останали компании в даден бранш? Този отговор може да варира от такива области като стил на управление до опит в търговията в магазинната мрежа или партньорства, но за потребителите най-очевидната разлика е в брандирането. И макар фокусът на брандирането обикновено да е насочен към визуалната среда (към такива неща като име, лого, цветова идентификация, типография), днес ще разгледаме аспект, който може да има много по-голямо въздействие, но е твърде често пренебрегван – аудио идентичността.

По принцип аудио идентичността, подобно на визуалния й събрат, включва разпознаване на марката чрез използването на звук. Ако разчленим термина на съставните му части, ще установим, че прилагателното audio идва от латинската дума audire, в смисъл на „чувам“, означава употреба на звук за конкретна цел и е използвано за пръв път в този контекст от списание Discovery през септември 1935 г.: Те предоставят все по-добри продукти и услуги, за да могат слушателите да получават по-голямо удоволствие от „аудио“ програмите .. и ще са готови да се погрижат за желаещите … да видят такива „видео“ елементи, които могат да станат достъпни. “ Думата identity, която по ирония на съдбата идва от среднофренската дума identité, има латински корен idem (като и двете думи означават „един и същ или еднаквост“), по същество означава индивидуални и отличителни черти и се среща за пръв път в смисъл на идентичност в творбата на Уилям Алекзандър Notes and Sketches Illustrative of Northern Rural Life (Бележки и скици от селския живот на Север) (1877) в цитат от 1737 г.: „Принуден от Джордж Уот и братята му да разкрие идентичността си, призракът тържествено увери и се закле, че е добър дух.”

На практика аудио идентичност може да бъде всеки звук, който е свързан с определена марка, но самата идея е всичко друго, но не и нова. Произходът на думата ни връща към рекламите на музикални продукти през 1923 г. и джинглите от 1926 г. – назад към най-ранните години на комерсиалното радио – а в наши дни аудио идентичността бележи нов възход благодарение на появата на подкастите, умните говорители и аудио търсенето. Разбира се, истината е, че аудио идентичността никога не е изчезвала: спомнете си за аудио рекламата на чипа на Intel, впечатляващата звукова интродукция на филмовата компания Туентиът Сенчъри Фокс или за изречението „Бих искал да купя на света една кока кола“ от популярната рекламна песничка.

В подкрепа на влиянието на аудио идентичността са и изследвания, които показват че:

– Съществува с 96% по-голяма вероятност марките, които използват музика, съобразена с тяхната идентичност, да бъдат запомнени от потребителите, отколкото онези, които използват неподходяща музика или изобщо не използват музика.

– 74% от младите потребители смятат, че музиката им помага по-добре да откроят дадена компания .

– 41% от потребителите смятат, че звукът е ключов елемент от идентификацията на марката.

– Два пъти по-вероятно е аудио рекламите да увеличат нагласата за покупка и намерението за информиране за продукти отколкото рекламата чрез банери.

И така, какво казва вашата аудио идентичност за вашата компания и по-важното – какво чуват вашите клиенти?