31.08.2017

Блокчейн променя начина, по който правим бизнес

Блокчейн технологията
Блокчейн технологията – и в светлината на криптовалутата и извън нея – има потенциала да промени начина, по който правим бизнес

Валутата биткойн е на пазара вече 8 години, като е приета от приблизително 100 хиляди търговци и доставчици, а уникалните й потребители са най-малко 3 милиона. Фактически всеки е чувал за криптовалутата или е виждал логото, пазарувайки онлайн, и разбира, че биткойнът не е традиционна валута и че не е свързана с конкретно правителство, но това, което наистина отличава биткойнът, е един от по-малко разбираните й компоненти: блоковата верига или блокчейн.

Феновете на биткойн могат да ви разкажат за споменаването на този компонент през 2008 г. в бялата книга, публикувана под псевдонима Сатоши Накамото, но самата концепция е много по-отдавнашна. Първоначално описан като „верига от блокове“ от Стюард Хабер и В. Скот Сторнета в Journal of Cryptology, е разбиран като начин ефикасно да се събират и движат множество фрагменти данни.

По същество блокчейнът е главна счетоводна/отчетна книга, която расте непрекъснато и събира записи/транзакции във времето, или по друг начин казано – той е като играта „Змия“ за телефон, само че това, което нараства, е информацията.

Макар и да звучи опростено, тази технология – и в светлината на криптовалутата и извън нея – има потенциала да промени начина, по който правим бизнес.

Намаляване на измамите: В онлайн бизнеса една сделка обикновено изисква единствено еднократно валидиране на продажбата (номер на кредитна/дебитна карта бива въведен от някого и трансакцията е обработена от бизнеса), което, при липсата на възможност да бъде идентифициран точно човекът, който извършва покупката, прави измамните покупки по-лесни. С използването на блокчейн система, която изисква комуникация и валидиране на цялата система, самоличността и покупките биват потвърждавани, като така анонимността е отстранена, а измамата – по-трудна за осъществяване.

Увеличаване на времето за експлоатация и устойчивостта: Независимо колко добре е направен един сайт, понякога сървърите се сриват или малки гличове възпрепятстват продажбите. Това не само е изнервящо, но може да доведе и до спадане на самите продажби. И докато блокчейнът не може да предотврати такива ситуации, то той може да функционира, заобикаляйки проблематичните области, докато бъдат възстановени, а след това светкавично да придвижи процеса на покупките, направени докато е траял проблемът, давайки по този начин на всеки бизнес Светия Граал на свързаността – 100% работа без прекъсване.

Интегритет на данните: Дали умишлено, или не, но при приемането, обработката и въвеждането на данни се случват грешки, а те могат да струват скъпо. Не само че по същество блокчейнът запазва детайлите на въведените данни (кой, къде, кога и защо), но за да бъде обработена, информацията трябва да бъде потвърдена от множество страни. И още повече – след като е одобрена, информацията вече е част от веригата, тя вече не може да бъде изтрита или променена.

Сигурност на данните: Колкото повече информация се съхранява онлайн, толкова повече нараства рискът от пробив в сигурността. Понастоящем сигурността на данните включва огромни разходи от страна на бизнеса за защита на портовете за извършване на плащания, а от страна на потребителя – регулярна проверка на кредитните извлечения и смяна на пароли и все пак пробивите все още се случват. Блокчейнът от своя страна ще предложи Е2ЕЕ − затворена криптирана верига на потребление, в която само комуникиращите страни могат да виждат съобщенията, както и публични и частни ключове, като по този начин ще предостави много по-голяма сигурност на веригата на потребление и дори и да не елиминира всички възможни пробиви, ще ги ограничи до един-единствен, а именно – ключа, който е бил разбит.

Блокчейнът най-вероятно ще се превърне в пробив в светлината на технологичната еволюция в правеното на бизнес и относително функционирането на банковите и финансовите институции, като изчисленията сочат, че технологията може да намали разходите за търговия с ценни книжа, трансграничните плащания и комплайънс таксите с между 15 и 20 милиарда долара от 2022 г. нататък.

Блокчейнът има потенциала да оптимизира бизнес моделите, да намали вредните ефекти от финансова криза и проблемите в глобалната търговия, но все пак, за да бъде изследван и използван пълноценно, финансовите и регулаторни органи трябва да си сътрудничат и да предложат адекватни разпоредби и индустриални стандарти. В следващите години ще станем свидетели на дебата за разпоредбите около блокчейна, както и на предизвикателствата пред юрисдикциите при преминаването към основана на блокчейн технологията, децентрализирана глобална икономическа система.