18.01.2012

Dow Jones – най-важният език е английският

В световен мащаб най-важният език за преводи е английският език. В повечето страни, като Франция и Германия, преводите от и на английски съставляват повече от 80% от всички поръчки.

САЩ са най-големият пазар за преводи в световен мащаб. Една значима последица е, че в парично изражение 50% от поръчките за превод идват от САЩ и Великобритания. До известна степен това е очевидно. Големите и добре познати международни корпорации оперират в световен мащаб и съдържанието трябва да съобразено с това.

Езиков диапазон: Едно проучване на броя на езиците, на които са преведени уеб страниците на компаниите от индекса Dow Jones 30 е изключително показателно – от само английски до 35 различни езика. Кои точно езици се срещат по тези сайтове също е интересно – разбира се английски език във всички случаи, следван от испански, немски и китайски. Интернет страниците на компаниите от Dow Jones 30 ползват 40 различни езика!

Повече информация за важността на Английския език English as financial language (на Англисйки език).

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.