24.01.2014

Детски ясли / Childcare – Дума на деня

Списанието “Popular Science Monthly” споменава израза за пръв път през 1896 г. в статия, в която се дискутира дали жената трябва да получи правото да гласува. В статията, поставяща въпроса за ролята на жените и мъжете, се задава реторичния въпрос дали „тъкането, шиенето, готвенето, грижата за здравето, кърменето и грижите за децата (израз, който придобива значение на детски ясли в английския език) не са истинска работа, въпреки че не е платена.”

Франция е предвестник на въвеждането на услугата от институция – Асоциацията на детските ясли, призната официално през 1869 г. Днес думи и изрази като детски ясли, възпитател, дневна детска градина, предучилищна възраст, забавачница, отглеждане на деца се използват, за да обозначат грижите за децата извън семейството.

Ранен пример за човек, който предоставя такава услуга извън семейството, е Полин Шоу. Мотивирана от движението за създаване на детски градини в САЩ, тя започва да се грижи за децата на работещи майки в Бостън, като открива първата детска градина през 1877 г. Полин Шоу вярва, че „двете значими каузи в света са движението за мир и равните права за гласуване на двата пола”. Тя умира през 1917 г., три години преди жените в САЩ да получат право на глас.