26.08.2014

Джихад / Jihad – Дума на деня

Думата джихад произлиза от арабски език и означава борба. Употребата й в английския език е свързана изцяло с борбата на мюсюлманите срещу неверниците.

Това се подчертава още при първата употреба на думата джихад в английския език. През 70-те години на 19 век първото споменаване на думата е в текстовете по военна история на Индия. Тя се появява за пръв път през 1869 г. във второто издание на „Исторически бележки за Южна Индия“ (Historical Sketches of the South of India) от Марк Уилкс, покойник дълги години преди изданието. Отнася се за “планове за Джихад”, а текстът включва и превода на израза „свещена война“ (holy war). Не е отбелязано защо това изречение не е част от текста в първото издание, публикувано през 1817 г. В „История на Сипайския метеж в Индия“ (A History of the Sepoy War in India) през 1875 г. от историка Джон Кей, е използвана фразата “събиране на пари и проповядване на ислямски джихад”. През 1880 г. генерал Робърт споменава муласите, които „проповядват джихад или свещена война“.

Почти по същото време думата е използвана и в смисъл на преследване на врагове извън религиозен контекст. През 80-те години на 19 век това включва политически доктрини, правителството, дори…лова на дивеч.

Според Google books употребата на думата джихад тръгва почти от нула през 70-те години на 18 век и нараства постоянно до 1998 г. След това употребата й в английския език нараства лавинообразно. Включването й в книги нараства четири пъти за пет години. Според Google Trends думата джихад достига своя апогей през 2004 г. Днес думата се среща навсякъде по медиите. Появява се в почти всички новинарски емисии, а изрази като „говорител на джихад“, „каузата джихад“, „призив за джихад“ са неизменна част от заглавията на BBC News в последните три дни.