21.07.2014

Мултилингвистичен / Мultilingual – Дума на деня

Думата мултилингвистичен се отнася за няколко или много езици, както и за човек, който владее повече от един език.

А мултилингвизмът съществува от дълбока древност. Розетският камък е ярко доказателство за факта,че документи, написани на много езици, съществуват от хилядолетия. Камъкът е на повече от 2 000 години. Както е описано с йероглифи, той представлява плосък черен къс базалт и върху него са издялани текстове на 3 езика – на древноегипетски, с демотично писмо и на старогръцки. Той е послужил като ключ за разгадаване на езика и писмеността на древните египтяни след откриването му през 1799 г.

Думата мултилингвистичен се появява в английския език едва през януари 1838 г. при това в негативен смисъл, в литературното списание „Fraser’s Magazine for Town and Country“. В рецензия за книга, която започва с цитат от Шекспир, авторът стига до извода, че „Изкуството на мултилингвистичния цитат не е знак за начетеност“.

Оказва се обаче, че мултилингвизмът се отплаща. Едно ново проучване показва, че американците, които говорят поне два езика, печелят около 3 000 долара повече от онези, които говорят само един език. Изследване, проведено в Швейцария, озаглавено „Икономика на мултилингвистичното работно място“ (Grin, Sfreddo, Vaillancourt) посочва как мултилингвистичните способности влияят положително върху много фактори, включително върху швейцарския БВП. Някои страни имат поне два официални езика – Канада с френски и английски или Швейцария с немски, френски, италиански и реторомански.

Освен това мултилингвизмът е необходим. Повече от 50% от всички немски компании са притежание на негермански aкционери. Годишните отчети на компаниите се пишат на английски и немски. Във Франция 40 броя от годишните отчети на 40 водещи компании са написани на английски, само 38 на френски. Кока кола прави продажби в повече от 200 страни по света. Това изисква огромен брой мултилингвистични преводи.