24.07.2019

Eкологичен отпечатък / Ecological Footprint

Eкологичен отпечатък / Ecological Footprint – Дума на деня – EVS Translations
Eкологичен отпечатък / Ecological Footprint – Дума на деня – EVS Translations

Ганийският писател и мотивационен оратор Израелмор Айвър, който обучава младежки лидери, е известен със следната фраза: „Покажете на света, че не сте тук, само за да минете през него. Оставете голям отпечатък навсякъде, откъдето минавате, за да ви запомнят с промяната, която сте започнали”. И докато с тези думи Айвър има за цел да вдъхновява хората да упражняват положително въздействие, по отношение на днешната дума най-силното положително въздействие би било всъщност хората да бъдат вдъхновявани да упражняват отрицателно въздействие – поне в екологичен план. Въпреки това, както често се случва с дългосрочните цели, може да е трудно да осъзнаем къде точно се намираме, откъде сме тръгнали и каква е следващата ни цел. Един от начините за измерване на напредъка в екологичната устойчивост е чрез измерване на екологичния отпечатък.

Като предоставя по-широк поглед върху потреблението на природни ресурси, отколкото по-познатият израз carbon footprint въглероден отпечатък, който само оценява емисиите на парниковите газове, екологичният отпечатък се стреми да измери човешкото изискване към природата. За да разберете по-добре какво означава терминът, представете си човек с фиксиран доход и кредитна карта: известно време човек може да харчи над доходите си; но колкото повече харчи и колкото по-дълго се опитва да живее над средствата си, толкова повече неприятности ще се трупат в по-дългосрочен план и ще му бъде по-трудно да промени навиците си.

Ако се вгледаме в самото понятие, първата употреба може да бъде открита в статия от 1992 г., написана за академичното списание Environment & Urbanization от Уилям E. Рийс, професор в Университета на Британска Колумбия и член на Кралското общество на Канада, който пише следното: „Общата площ на земята, необходима за поддържане на градската среда (нейният „екологичен отпечатък“) обикновено е най-малко с един порядък по-голяма от тази, съдържаща се в границите на общината.“ „Раждането” на концепцията и метода на изчисление/измерване на екологичния отпечатък обаче са резултат от докторската дисертация на Матис Вакернагел под ръководството на Рийс, който първоначално използва по-научния и по-малко разбираем израз „отпусната товароносимост“. Смята се, че промяната на името е вдъхновена от компютърен техник, който е чут да възхвалява „малкия отпечатък“ на новия си компютър.

Ако раздробим термина на съставните му елементи, ще забележим известно лингвистично рециклиране, тъй като по-стари думи са получили ново значение и нова употреба. Думата Ecological идва от думата ecology, означава „наука за разбиране на връзката между живите същества и тяхната среда“ и е съчетание на гръцките думи oikos и -logia (в буквален смисъл „изучаване на обитаването“). Терминът е използван първоначално в общ смисъл в творбата на Ернст Хайнрих Филип Аугуст Хекел The Evolution of Man (История на човешката еволюция) през 1879 г. и получава ново значение в брой от 23 май 1969 г. на вестник Stars and Stripes: „В анализа на Удол, широко споделян от природозащитниците, се появява „трета вълна“ – екологично движение, което третира ресурсите, околната среда и самия човек като единна и сложна „мрежа от живот“.

Думата Footprint, съчетание от foot (от протогерманската *fōts  „ходило, стъпало“) и print (от латинската дума premere, със значение „притискам или оставям отпечатък върху“), е използвана първоначално в буквален смисъл за отпечатък на стъпало през 1552 г., а в преносен смисъл като оставена следа – в пътеписите в 4 тома на Самюъл Пърчис от 1625 г. Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes; и все пак, рециклираният смисъл за оставяне на траен отпечатък върху околната среда е бил представен за първи път в Сената на САЩ чрез документ, озаглавен Политика на концесиите на Националната паркова служба: изслушвания пред подкомисията по паркове, отдих и възобновяеми ресурси на Комисията по енергетика и природни ресурси през 1979 г., където се отбелязва следното: „Алтернативно предложение, което ще премахне екологичния отпечатък от долината Йосемити, ще премахне редица сгради, ще консолидира услугите и ще намали донякъде броя на служителите.”