28.06.2016

Тръпки / Frisson

Тръпки / Frisson – Дума на деня - EVS Translations

Помислете си за тръпките, които ни полазват по гърба, когато нещо ни уплаши или разчувства. Тази странна физиологична реакция е емоционален отговор и когато слушаме музика, която ни въздейства по особен начин и дърпа струните на душата ни, така да се каже.

Знаете ли, че има хора, които изпитват толкова интензивни усещания, че описват това чувство като оргазъм на кожата“? Всъщност тръпките по гърба са просто един от физическите симптоми, но в английския съществува специален термин за описание на широката палитра от усещания и този термин е frisson. Както можем да се досетим, той е заемка от френския език (o, ла-ла!).

Frisson може най-лесно да се дефинира като „момент на емоционална възбуда, на емоционална тръпка“. Тази дума е заемка от френски, където означава „вълнение, треска, потрепване, заболяване“, а етимологията на думата може да бъде проследена до латинския глагол frigere (студен съм).

Първото споменаване на думата frisson в английския език е в писмата на Хорейшо Уолпол, английски историк на изкуството, който през 1777 г. пише: „Разкъсах свещената кутия без благоговение… Без свещен трепет (frisson) или появата на неволна сълза.“

Оттогава досега са провеждани много изследвания, за да се открие тайната на тръпката и да се разбере защо някои музикални произведения ни въздействат повече от други. Съществуват цели плейлисти, включващи творби, които предизвикват тръпки, основани на реакциите на слушателите. Хората, които слушат тези музикални изпълнения, твърдят, че ги полазват тръпки по гърба, усещат пеперуди в стомаха, получават ускорено сърцебиене, трепет и сексуална възбуда едно цялостно интензивно естетическо преживяване. Доказателства за подобен феномен са открити в изследвания на някои измерения на дълбокото музикално слушане при дервишите.

Музикалната тръпка предизвиква физиологична промяна, която се дължи на определен музикален момент изненадващите промени в хармонията или динамичните скокове, например, са изключително въздействащи. Изглежда те имат нещо общо с начина, по който човешкият мозък контролира очакванията ако всички правила за създаване на музика се съблюдават прекалено стриктно, тогава творбата е донякъде скучна и не привлича вниманието ни. За да получим реакция на тръпка (frisson), трябва да има очакване, нарушаване на правилата и изход от нашите очаквания, който предизвиква мозъка и го кара да отделя допамин и ни кара да тръпнем.