18.07.2017

Мощта на немската възобновяема енергия

Мощта на немската възобновяема енергия
Мощта на немската възобновяема енергия – EVS Translations

Няма нищо забележително в един слънчев, ветровит ден в края на април, но именно в един от тези незабележителни дни Германия постигна нещо нечувано. Тази година, на 30 април, 85 % от добива на електроенергия в страната беше от възобновяеми източници – съчетание от соларна, вятърна, биомаса и водноелектрическа мощност – и още повече, генерираната енергия се оказа повече от необходимата. Точно на този ден Германия не само счупи собствения си рекорд за използване на възобновяема енергия, но и демонстрира нагледно обещанието, че възобновяемите източници са дълготрайни, но често се провалят с възвращаемостта.

Въпреки че дни като тези осигуряват добра публичност, те всъщност показват по-големия енергиен преход, който се случва в Германия през последните няколко десетилетия, благодарение на плана за енергиен преход Energiewende, чиято цел е да постигне революция на чистата енергия до 2050 г. Приет през 2010 г., той включва 80-95% намаляване на парниковите газове (на база нивата от 1990 г.), както и 60% увеличение на енергията от възобновяеми източници до 2050 г.

Тези цели може и да звучат твърде амбициозно, но все пак е трудно да се спори с големите скокове, които вече се случват: в десетилетието между 2004 г. и 2014 г. производството на възобновяема енергия нараства със 150%, и още повече – делът на възобновяемите източници в общата консумация на енергия се увеличава от 6,7% през 2005 г. до 14,6% през 2015 г., с цел от 18% през 2020 г. За да подпомогне по-нататъшния преход, Германия отделя допълнителни 1,5 милиона евро, за да се справи с техническите, разпределителните и социалните проблеми.

Само по себе си това може да се разглежда като дар за природозащитниците, както и като начин да се засили и увеличи енергийната независимост на Германия. В крайна сметка, като се има предвид ролята на Германия на икономически двигател на ЕС и това, че страната консумира 1/5 от общата консумация на енергия в Съюза, нуждата й от сигурна енергия, която да задвижва икономиката, е съществена, а позитивните цифри доказват, че и в бъдеще възобновяемите източници могат да осигурят достатъчно енергийна мощност и за големите икономики (тъй като е много по-лесно да се захрани с възобновяема енергия една малка страна или икономика като Норвегия например).

В сравнение с останала част от Европа, въпреки че Европейският съюз си е поставил за цел възобновяемите източници да доставят 20% от консумацията до 2020 г., Германия надхвърля очакванията. За много от другите държави-членки набелязаната за 2020 г. цел е или преднамерено по-ниска, така че да изисква много малко допълнителни усилия, или непостижимо висока, така че да липсва желание тя да бъде постигната. Разглеждайки следващите по големина икономически двигатели (и консуматори на енергия) – Франция, Великобритания (засега) и Италия: Франция през 2015 г. използва 15,2% възобновяема енергия, а целта за 2020 е 23%, Великобритания – 8,2%, целейки се в 15%, а макар Италия вече да е постигнала своята цел от 17%, тя вече имаше 13% през 2010 г.

Като се вземе предвид, че ЕС има едни от най-строгите екологични разпоредби за прилагане на възобновяема енергия, е разумно да се приеме, че след като Парижките споразумения влязат напълно в сила и повече страни се стремят да постигнат заложените в тях цели чрез употребата на възобновяема енергия, Европейският съюз ще има полза в лицето си на лидер в производството, дистрибуцията и интегрирането на възобновяеми капацитети и технологии и без съмнение Германия ще бъде начело на тази глобална възможност.

Играе ли Вашата компания важна роля в растящия глобален пазар на възобновяемата енергия? В такъв случай EVS Translations е Вашия експертен партньор в сферата на възобновяемата енергия – предоставяйки висококачествени езикови преводи на производители на възобновяема енергия, производители на технологии, компании за комунални услуги и консултанти в сферата на околната среда с глобално влияние.

Научете повече за услугите, които можем да Ви предоставим!