We speak your languages
Parrot

Преводи в енергийния сектор

Експертни езикови решения за компании, специализирани в енергийния бизнес

25+ години опит в енергийния сектор

EVS Translations има над 25 годишен опит в предоставянето на езикови услуги за енергийния сектор. От широката гама преводи за традиционната петролна и газова индустрия до преводи за ключови клиенти от сферата на възобновяемата енергия.

Преводите, които EVS Translations изпълнява, вклюват както проекти и регулаторни документи, свързани с добива и разработването на традиционни находища, така и преводи за алтернативни източници като вятърни електроцентрали, соларна енергия и преводи за сектора на биогоривата.

Сред клиентите ни са водещи компании, специализирани в енергийния бизнес, в проучване и производство в нефтената и газова промишеност, консултантски и юридически фирми.

Бизнес решения и преводни технологии, отговарящи на корпоративните Ви нужди

Международни екипи от 200 служители, включително 95 вътрешни преводачи и редактори, специалисти в конкретни отрасли, ежедневно предоставят висококачествени езикови услуги и технологични решения за лидери на международните пазари. EVS Translations може да отговори на всяко едно изискване и предизвикателство, отправено от страна на клиента.

Преводите в сферата на нефтената и газова индустрия обхващат едни от най-специфичните видове технически текстове със сложна и строга терминология. Нашите професионални преводачи са с международен опит в енергийният сектор – гаранция за качествено преведена документация като:

 • Оценка на риска
 • Регламенти за петролно транспортиране
 • Лицензи и правни разпоредби за анализ и проучване
 • Проекти на кладенци и други съоръжения
 • Регламенти за пробивни дейности и условия за опазване на околната среда
 • Геофизични и геложки проучвания
 • Инструкции за безопасност на труда
 • Преводи, свързани с ОСВ и ОВОС
 • Фотоволтаични изследвания и разработки
 • Документи за енергийния пазар и съответствие
 • Маркетингови материали

ISO-сертифицирано качество и сигурност на данните

EVS Translations предлага технически и организационни мерки за пълното спазване на всички изисквания на Общ регламент относно защита на данните на ЕС (GDPR). Вътрешният ни IT отдел, работещ съобразно принципите на ISO 27001, е на Ваше разположение за професионална консултация и допълнителни мерки за сигурност, подходящи за нивото на чувствителност на информацията при преводи за енергийния сектор.

Работните процеси в EVS Translations съответстват на изискванията на стандарт за управление на качеството ISO 9001 и стандарт ISO 17100 за преводачески услуги.

Като международна компания се стремим да допринесем за развитието на процеса на глобализация в бизнес отношенията чрез предоставянето на експертни преводи и цялостни бизнес решения. 

Преводи в енергийния сектор – EVS Translations Blog

Мощта на немската възобновяема енергия

 

Няма нищо забележително в един слънчев, ветровит ден в края на април, но именно в един от тези незабележителни дни Германия постигна нещо нечувано. Тази година, на 30 април, 85 % от добива на електроенергия в страната беше от възобновяеми източници – съчетание от соларна, [...]

По какъв начин гарантираме най-добри резултати за вашите преводи за петролната и газовата промишленост?

 

Един от дългогодишните партньори на EVS Translations от петролния и газовия сектор участва интензивно в проучването на нови петролни и газови полета. След като той успешно получи разрешение за проучване в Гренландия, EVS Translations започна да превежда геоложките проучвания [...]

Преводи за петролната и газова промишленост за максимална производителност

 

Една компания от сферата на петролната и газовата промишленост трябва да е сигурна, че всички нейни дейности като проучване, добив, разпоредби за здравеопазване и безопасност и договорни задължения функционират в хармонично единство. Естествено не винаги е лесно да накараш [...]

Новият играч на пазара на петрол в Западна Африка

 

В продължение на години, когато се имаха предвид енергийните ресурси в Западна Африка, фактически ставаше въпрос за 3 места – Нигерия, Алжир и Ангола. Но благодарение на скорошните открития на глобалното партньорство начело с компанията Cairn Energy, базирана в Единбург, в [...]