We speak your languages
Parrot

FAQs

Често задавани въпроси

Какви са предимствата за мен?

Партньорството с Unbabel издига EVS Translations до следващото ниво на доставчици на преводачески услуги и ни дава възможност да предоставяме на нашите клиенти най-добрата комбинация от високотехнологични решения и първокласни човешки преводи, с които EVS Translations е известна, в рамките на сигурна среда.

Какви са новите услуги, които може да ми предложите?

Сключихме това партньорство, за да добавим стойност за Вас, нашите клиенти, включително и чрез:

  • Платформа за езикови операции, съчетаваща постоянно нарастващото качество на EVS Translations със скоростта и ефективността на машинния превод, за да предоставяте надеждни услуги на всеки етап от работата си с клиенти.
  • Разширени работни потоци, за да отговорим на Вашите нарастващи нужди.
  • По-бързо време за реакция и увеличена ефективност, за да намалите времето и разходите за услуги по превод.

Unbabel е американска компания? Данните ми ще бъдат ли прехвърлени в САЩ?

Нашите строгите политики за сигурност на данните ще останат непроменени и всички съществуващи споразумения за сигурност на данните, разбира се, ще бъдат спазени. Най-важното е, че съхранението на данни ще продължи да се извършва в Германия и всичките ни сертифицирани работни процеси за обработка на данни също ще останат непроменени, защитавайки поверителността Ви, както винаги досега.

Данните ми ще бъдат ли обработвани в съответствие с Общия регламент относно защита на данните на ЕС (GDPR)?

Да, разбира се. Всъщност опитът на Unbabel ще ни позволи да добавим допълнителни нива на сигурност към нашите процеси.

Моите проекти трябва да останат в рамките на Германия. Може ли да гарантирате това?

Да, ако изисквате от нас да управляваме всички етапи на проекта Ви в Германия, ние можем да гарантираме това.

Можете ли да обработвате проекти с висока степен на сигурност в затворена среда на защитени сървъри?

Да, ще продължим да предлагаме решения с висока степен на сигурност, като работни процеси на защитен сървър и дори преводи на място за хранилища с данни и бази данни. Всъщност партньорството ни с Unbabel ще ни позволи да разширим услугите си в тази сфера.

Можете ли да извършвате преводи с висока степен на сигурност на място?

Да.Unbabel е изцяло ангажиран със запазването на наличността, поверителността и целостта на нашите физически и информационни активи, и в крайна сметка на нашите клиентски данни. Въведохме политики, процедури и контроли за информационна сигурност, които са в съответствие със стандарт ISO 27001.

Ще бъдат ли използвани данните ми за обучение на машини за превод?

Не, никакви данни няма да бъдат използвани за обучение на машини за превод без изрично съгласие и анонимизиране.

Ще изгубя ли някои интеграции и автоматизации (например SAP)?

Не. Ние дори ще можем да предложим допълнителни приложни програмни интерфейси (APIs) и автоматизации, за да опростим работните процеси на превод и фактуриране.

Ще мога ли да продължа да работя със своя специализиран проектен мениджър?

Нашите специализирани проектни мениджъри, преводачи и инженери по преводни технологии ще продължат да бъдат на Ваше разположение.

Ще има ли промени в ежедневния процес на изпращане на файлове, искане на оферти и изпращане на поръчки?

Нищо няма да се промени в начина, по който искате оферти, поръчвате услуги или получавате фактурите си. В допълнение към установените процеси, ние ще въведем нови възможности за превод и локализация, като например - нашето решение за езикови операции.

Ще останат ли валидни всички сертификати за качество, които EVS Translations притежава (ISO 17100, 9001, 18587, TISAX и др.)?

Да, всички съществуващи сертификати ще останат в сила. Освен тези сертификати Unbabel също така притежава  и сертификат ISO 27001, който гарантира запазването на наличността, поверителността и целостта на нашите физически активи и информационни активи, тоест на всички данни на клиента.

Имам нужда моят превод/последваща редакция да се извърши от същия преводач, който използвах до момента. Ще има ли специализирани преводачи/преводачески екипи, които да превеждат моите проекти всеки път?

Да, преводачите, които са извършвали Вашите преводи, ще продължат да работят по Вашите проекти. Ние осъзнаваме важността на специализираните екипи, за да отговорим на най-високите изисквания за качество. Присъединяването към Unbabel всъщност ще увеличи нашия капацитет и възможност да формираме мащабируеми екипи в области, в които които до момента не сме успявали.

Мога ли да поръчам различни нива на качество в една поръчка?

Да, можете да поръчате от целия спектър от налични нива на качество.

Мога ли да поръчам човешки превод в съответствие с ISO 17100 (принцип на четирите очи)?

Разбира се, преводите в съответствие с ISO 17100 ще останат в центъра на нашите услуги за преводи.

Какви квалификации имат вашите специалисти по последваща редакция?

Нашите специалисти по последваща редакция са специално обучени лингвисти, които имат опит в прилагането на изискванията на ISO 18587, стандарт за цялата индустрия, който определя изискванията за едно- и двуезични стандарти за последваща редакция. Като компания, сертифицирана по ISO 18587, ние стриктно се придържаме към заложените изисквания за качество и непрекъснато обучаваме нашите лингвисти в съответствие с тях.

Какви квалификации имат вашите преводачи?

Разполагаме и с широк набор от експерти в конкретни области. Нашите вътрешни преводачи имат квалификация в сферата на преводните науки (или сравнима степен) и минимум 5 години опит. Както нашите вътрешни преводачи, така и външните ни сътрудници преминават през периодични вътрешни и външни обучения и са наблюдавани и наставлявани от старши лингвисти.

Мога ли да бъда сигурен, че всички преводачи са носители на езика и са професионални преводачи?

Да. Ако поръчате професионален превод, можете да сте сигурни, че той ще бъде извършен от професионален лингвист.

В съответствие с ISO 18587 ли е Вашият работен процес по последваща редакция?

Да. Целият процес по последваща редакция е в съответствие с изискванията на ISO 18587.

Вашите преводачи използват ли най-новата терминология в сферата на финансовото годишно отчитане (HGB и IFRS)?

Разбира се. Подпомагани от нашия отдел по преводни технологии, нашите преводачи използват най-новата терминология в сферата на финансовото отчитане. Ние дори съставяме, поддържаме и актуализираме собствени речници с терминология на база на различни международни стандарти за изготвяне на финансови отчети.

Как гарантирате, че референтните материали се спазват в процеса на превод?

Поддръжката на речници и управлението на терминология са напълно интегрирани в нашите работни процеси по превод. В допълнение, ние прилагаме и редовно актуализираме референтни материали за клиенти в отделни терминологични бази данни, които се използват от преводачите като допълнителни ресурси. Чрез използването на най-съвременни инструменти за превод, лингвистите имат достъп в реално време до най-актуалните референции в индустрията и клиентски предпочитания за всеки нов проект.