We speak your languages
Parrot

Индустрии

Финансови, технически и юридически преводи, специализирани езикови услуги за маркетингови, медицински и IT фирми

25+ години опит в предоставянето на професионални езикови решения в услуга на Вашия бизнес!

EVS Translations беше създадена като компания за превод с предпоставката, че безкомпромисното качество и ориентираната към клиента услуга могат да бъдат конкурентни отличителни черти в сектора на езиковите услуги.

25 години по-късно, EVS Translations вече е критерий за качество и един от най-големите международни доставчици на езикови услуги.

С  офиси, разположение в България, Европа и САЩ и екип от близо 200 тясно профилирани специалистиEVS Translations продължава да предоставя езикови решения с безкомпромисно качество на едни от най-големите международни компании в отрасли като медицина и фармация, автомобилната индустрия, строителната индустрия, енергийния бранш, хранително-вкусова промишленост.

 

Взискателни към работата си и внимателни към Вашите изисквания, специалистите от EVS Translations могат да Ви осигурят:

  • Специализиран превод от експерт в конкретна област, редакция от носител на езика - вътрешните преводачи на EVS Translations са тясно специализирани в превода за конкретни икономически сектори. С офиси в Германия, Великобритания, Испания и САЩ имате достъп и до редактори, носители на езика.
  • Специалисти, които предоставят не просто превод, а решения - с щатни екипи за технологии на превода и предпечатна подготовка в различни часови зони обемните и сложни за изпълнение проекти намират своето бързо и ефективно решение.
  • Компетентни езикови услуги за различни сфери, в разнообразие от езикови комбинации - в офисите на EVS Translations работят специалисти за медицински и фармацевтични преводи, финансови преводи, юридически преводи, технически преводи, маркетингови преводи, IT и софтуерни преводи.
  • Оптимизирани процеси за контрол на качеството - проектни мениджъри с дългогодишен опит ръководят процеса на превод и координират екипите, които участват в изготвянето на конкретния проект. Наред със сертифицираните процеси, които са преминали проверката на времето, получавате безкомпромисно качество, в кратък срок.