We speak your languages
Parrot

Условия на ползване

Условия на използване

Правила и условия на използване на уеб сайта

Добре дошли в evs-translations.com/bg/. Ако продължите да разглеждате и използвате предоставената в този уеб сайт информация, Вие автоматично се съгласявате да спазвате следните правила и условия, които заедно с нашите правила за поверителност ръководят отношенията между Вас и EVS Translations във връзка с този уеб сайт.

Термините "EVS Translations", "ние" и "нас" се отнасят до собственика на уеб сайта, чийто адрес на управление е Luisenstraße 3, D-63067 Offenbach. Допълнителна информация за дружеството може да намерите в раздел Правна информация. Терминът "Вие" се отнася до ползвателя или посетителя на нашия уеб сайт.

Използването на този уеб сайт подлежи на следните условия:

  • Съдържанието на страниците в този уеб сайт е единствено за Ваша обща информация и употреба. То може да бъде променяно без уведомление.
  • Нито ние, нито трети страни, предоставят гаранция за точността, своевременността, качеството, пълнотата или пригодността на предоставените в този уеб сайт информация и материали. Вие се съгласявате, че подобна информация и материали могат да съдържат неточности и грешки, а ние изрично отхвърляме отговорност за такива неточности или грешки в най-пълната степен, разрешена от закона.
  • Употребата на информация и материали от този уеб сайт е Ваш личен риск, за което не носим отговорност. Ваша отговорност е да проверите дали предлаганите чрез този уеб сайт продукти, услуги и информация отговарят на Вашите конкретни изисквания.
  • Уеб сайтът съдържа материали, върху които притежаваме или сме упълномощени да ползваме. Тези материали включват по-конкретно дизайн, оформление, изглед и графики. Забранява се възпроизвеждане, освен ако не е в съответствие с авторските права, които са неразделна част от настоящите условия.
  • Всички търговски марки в този уеб сайт, които не са собственост на или лицензирани от оператора, са възпроизведени с разрешение.
  • Всяко неупълномощено използване на този уеб сайт може да даде основание за иск за щети и/или би могло да представлява криминално престъпление.
  • Периодично на този уеб сайт могат да бъдат включвани връзки към други уеб сайтове. Тези връзки се предоставят за Ваше удобство и допълнителна информация. Това не означава, че рекламираме тези уеб сайтове. Не поемаме отговорност за съдържанието на уеб сайтовете, за които са дадени връзки.
  • Не е разрешено поставянето на връзка към този уеб сайт от друг уеб сайт или документ без предварително писмено съгласие на EVS Translations.
  • Използването на този уеб сайт от Вас или всеки произтичащ от това спор се ръководи от законите на Германия.