We speak your languages
Parrot

Управление на проекти

Правилното управление на ресурсите е гаранция за ефективно изпълнение!

Проектен мениджмънт

Работата на проектните мениджъри в EVS Translations е ефективното координиране на екипи от вътрешни служители с цел гарантиране на оптимално и качествено изпълнени проекти за превод. Гледайте видеото и научете какво отличава един проектен мениджър в EVS Translations.

Не подценявайте важността на управлението на Вашите преводачески проекти!

Възползвайте се от предимството на професионалното управление на преводите и поставете бизнес усилията си на следващото ниво!

Ангажирането на правилния екип с правилния проект и менажирането им от експерт по управлението на проекти, който притежава задълбочени знания както за Вашата индустрия, така и за необходимата езикова комбинация Ви дава следните предимства:

  • По-малко загубено време за Вас и Вашите служители
  • Намаляване на необходимия вътрешен ресурс
  • Изпълнение на Вашия проект в срок, в съответствие с бюджета и изискванията Ви

Не подценявайте обема работа. Възползвайте се от специалистите по управление на преводите в 8-те международни офиса на компанията, за да изпълните задачите си без усилие!

Какво може да направи EVS Translations за Вас и Вашия бизнес?

В международните офиси на компанията работят добре обучени проектни мениджъри с експертни знания и практически умения. Ежедневно те координират работата както по малки, така и по обемни преводни проекти за клиенти от всички икономически сектори. Това означава, че независимо от големината на Вашия проект, той ще бъде изпълнен с вътрешен ресурс.

С какво всъщност се занимава един Проектен мениджър и какви са прeдимствата за Вас?

  • Проектните мениджъри познават спецификата на Вашата индустрия и езикова комбинация, както и вътрешните екипи и ресурси, които са на разположение в момента. Те разпределят проекта към екип, съответстващ на Вашите специфични нужди – най-подходящият ресурс е на Ваше разположение, без усилие от Ваша страна.
  • С непрекъснато покритие в международен план.
  • Проектните мениджъри са мостът между Вас и различните етапи от жизнения цикъл на проекта. Те го координират до момента на неговото предаване, в готов за използване вид. От превода, през форматирането и предпечатната подготовка, до редакцията и Вашите последни бележки, ако имате такива.
  • Те следят и контролират фазите и изпълнението на Вашите изисквания и допълнение по време на процеса.
  • Грижат се за предоставянето на всички необходими референтни материали. И координират мултидисциплинарните международни екипи.
  • Не на последно място – те работят в съответствие със стандартизирани процеси във всички офиси на EVS Translations. Това спестява време, ненужни грешки и прекъсвания.
  • И още много!

Но това, което трябва да знаете е, че просто трябва да ни се обадите и да ни възложите своя проект за превод.

И да оставите тежката работа на експертите от екипа на EVS Translations!

Управление на проекти – EVS Translations Blog

Какво всъщност включва работата на проектните мениджъри в EVS Translations?

 

Какво всъщност включва работата на проектните мениджъри в EVS Translations?

 

Разбира се, EVS Translations се нуждае от първокласни преводачи и редактори. Около стотина работят вътрешно. Но защо й е необходим на преводаческа фирма с такъв поглед към бъдещето толкова голям екип – изчислихме, че са около 30 по целия свят – от проектни мениджъри? Качеството и [...]

Консултантски мениджмънт ‒ как да се възлагат поръчки за превод, интелигентният начин

 

Д-р Флориан Швайгер – Ръководител „Международни продажби“

 

Преводаческата индустрия преживява период на промяна – от една страна, професионализирането на преводаческата индустрия улеснява избора на подходящ модел за разпределяне на поръчките; от друга страна обаче, разнообразието на предлаганите преводачески услуги прави вземането на [...]

Тройно ограничение (разходи, време, обхват)

 

Тройноограничение(разходи,време,обхват) EVSTranslations

 

„Не може да получите всичко!“ – но, ако изберете правилен подход към т.н тройно ограничение – ще „заковете“ вашия превод Най-накрая усилията на акаунт мениджъра са довели до действие от страна на потенциален клиент, с който тя комуникира и изгражда връзки през последните 3 месеца. В [...]

Mногоезиков превод: Какво трябва да знаете за процеса, за да изберете правилния доставчик

 

mnogoezikovi prevodi

 

Преводът на документи на голям брой езици може да бъде сложен процес. За да се преведе едно ръководство за потребителя на 5 езика от английски например, ще са необходими около 12 души: 1 проектен мениджър, 5 преводачи, 5 редактори и поне 1 специалист по преводни технологии (вижте [...]