19.04.2012

Как функционира преводната памет?

Преводна паметПреводната памет (TM) е база данни, която се използва в софтуерните програми, разработени в помощ на преводачите. Представлява база данни, състояща се от текстови сегменти на изходен език и техният превод на един или повече целеви езика, която се надгражда върху по-рано преведени материали.

За разлика от преводната памет, която има широк обхват и включва всичко преведено, като се работи сегмент по сегмент, речниците са списъци от отделни термини, съкращения или кратки изрази, специфични за компанията или индустрията.

Накратко, речникът е база данни, състояща се от двуезичен списък на одобрени или предварително определени преводи на ключова терминология, специфична за дадена компания, индустрия, проект и т.н.

Интегрирането и използването на речници заедно с преводна памет има редица преимущества.

Например, в процеса на превод преводната памет може да намери висок процент съвпадение между сегмент, който предстои да бъде преведен, и по-рано преведен и запаметен сегмент, въпреки че терминологията може да се различава значително между различните клиенти и проекти. В този случай преводачът може да използва терминологичния речник, който е изпратен от или изготвен в сътрудничество с клиента, и да намери най-подходящия термин, който да използва.

Интегрирането на преводни памети и речници допринася за еднаквостта на превода, намалява времето и разходите за него и е изключително полезно за клиента от корпоративна гледна точка. В допълнение, значението на речниците за еднаквостта на превода става по-голямо с нарастване на броя на използваните за превода ресурси.

За да бъдат ефективни, преводните памети и речниците трябва да бъдат управлявани ефективно, да се водят последователно и да се актуализират редовно.

Като стандарт, доставчиците на преводачески услуги имат собствен домейн и терминологични речници, специфични за индустрията, които използват заедно с материалите, предоставени от клиента. В края на всеки проект доставчиците на преводачески услуги могат да предоставят използвания за проекта речник по молба на клиента.