03.05.2011

Медицински и фармацевтични преводи и езикови услуги

 

Фирма за преводи EVS Translations:

Доставчик на цялостни услуги за изключителни медицински и фармацевтични преводи

Централизирани преводи

 • Централизирани системи за преводна памет съхраняват Вашата преводна памет на нашите централни сървъри, гарантирайки спазването на най-стриктни нива на контрол на качеството и последователност на превода
 • По този начин намаляваме риска от закъснения на продукта, преразход, нарушения, съдебни искове, свързани с продукта и объркване на пациентите

Портфейл

 • Процеси на разработка на лекарства
 • Фармакокинетика
 • Токсикология
 • Изпитване на поносимостта (системна, локална)
 • Екотоксикология
 • Генетика
 • Фармакология
 • Клинични изпитвания от фаза I – III
 • Процедури по изпитване
 • Съставяне на досие за препарата за FDA
 • Листовки за пациента
 • Производство на капсули и таблетки
 • Етикети
 • Опаковане
 • Дистрибуция и маркетинг

Нашата сила – Ваше предимство

 • Близост до клиентите и пазарите
 • Нашият ръководител “Фармацевтични преводи” има над 15-годишен опит в работата с водещи германски фармацевтични фирми
 • Висококвалифициран и мотивиран екип
 • Интегрирани и развити технологии
 • Ръководител на всеки проект

Силните страни на EVS Translations

 • Близост до клиентите и пазарите:
 • 9 международни офиса, включително във Великобритания, САЩ, Германия, Франция, България и Украйна
 • Партньори в Китай, Испания, Португалия и Полша

Управление на качеството:

 • Проверка на качеството на няколко нива
 • Записване на изисквания и работни етапи
 • Непрекъсната вътрешна оценка на преводачите
 • Управление на проекти за координиране на сложни преводи = непрекъснато високо качество

Заявете оферта за вашия фармацевтичен или медицински превод сега:
медицински преводи

EVS Translations България
София 1000
бул. „Александър Стамболийски” № 47, ет. 3, ап. 9
Тел.: +359 2 980 5254
Тел./факс +359 2 980 5668

E-Mail:bg(at)evs-translations.com