14.05.2020

Многоканален маркетинг / Omnichannel Marketing

Многоканален маркетинг / Omnichannel Marketing – Дума на деня - EVS Translations
Многоканален маркетинг / Omnichannel Marketing – Дума на деня – EVS Translations

Известно е, че има различни начини и средства за маркетинг на продукти и услуги на потребителите. Независимо дали използвате събития, организирани в търговската площ на магазин, социални медии, имейли, вашия уебсайт или приложение, сравнително лесно е да проучвате пазара и да препоръчвате стоки на аудиторията: в края на краищата просто използвате няколко различни канала, за да информирате бизнеса или хората защо конкретни артикули или услуги отговарят по-добре на техните нужди. Да, лесно е да бомбардирате потенциалните клиенти с реклама, но дали наистина отговаряте на нуждите на клиента по време на целия процес на избор на продукт и закупуването му?

За разлика от другите форми на маркетинг, многоканалният маркетингът е процесът на използване на множество маркетингови платформи за свързване с клиентите и адаптиране към техните нужди, за да се създадат условия за удовлетворяващо и безпроблемно пазаруване.

Ако раздробим израза на съставните му части, ще установим, че той се състои от думите omnichannel (многоканален) и marketing (маркетинг). Терминът включва латинската представка omni, със значение „всичко, всички“ и кореновата дума channel, която произлиза от латинската canalis и означава „бразда, канал, водопроводна тръба“. Тя се използва за пръв път за обозначаване на средство за разпространение на информация през 1537 г. в творбата на Хю Латимър The Sermon made to the Clergie („Нечестив канал, по който идват всички беди [има се предвид дявола].”) и най-вече означава „всички методи за комуникация“. Колкото до думата marketing, тя е отглаголно съществително от глагола to market, който идва от латинската дума mercatus и означава „търгувам, купувам и продавам“, а тясната бизнес употреба на думата в смисъл на промоция и продажба на продукт може да се види за пръв път в мартенския брой от 1884 г. на списание Harper’s Magazine: „Този маркетинг на доставките беше началото на неговия просперитет“.

За нещо, което лесно може да бъде дефинирано като използване на всички налични канали за рекламиране и предлагане на пазара на продукт или услуга, това, което отличава многоканалният маркетинг, е фокусът. По същество, макар че на практика продавате продукт, онова, което всъщност продавате, е преживяване на клиента по време на пазаруването, а многоканалният маркетинг се стреми да подобри това преживяване, като използва маркетингов модел, ориентиран към клиента. Въпреки че броят на методите за многоканален маркетинг съвпада с броя на маркетинговите агенции, всички методи по същество гравитират около определени аспекти, като например: последователно послание и присъствие на марката; развиване на комуникация и взаимодействие, които са удобни, без да са излишно натрапчиви; подходящо, персонализирано, вдъхновяващо взаимодействие с потребителите; и способност за бързо адаптиране към постоянно променящите се предпочитания на клиентите.

За да видите тази концепция в действие, всичко, което трябва да направите, е да погледнете сутрешното си кафе и по-специално приложението на Starbucks, което вероятно вече е на вашия телефон. Можете да проверите салдото по сметката на телефона си, да го презаредите в приложението, уебсайта или в кафенето, а то ще се актуализира автоматично във всички платформи. Ако сте настроени за нещо подобно, но малко по-различно, приложението може да ви даде индивидуални предложения за поръчка въз основа на наличния асортимент в местното кафене, популярни селекции, прогнозата за времето, датата и часа, местните предпочитания и предишни поръчки, и всичко това чрез платформа, създадена и поддържана от Microsoft Azure. Чрез диференциране на маркетинга и ориентирането му към клиентите, Starbucks увеличи общите продажби, като продажбите чрез мобилни устройства нараснаха и достигнаха 29% от всички продажби.