10.08.2016

Експертите по преводи в областта на медицината и фармацията

преводи в областта на медицината и фармацията
Ако търсите експертни преводи в областта на медицината и фармацията, EVS Translations е правилното място за вас.

Ако чуждестранен фармацевтичен концерн или производител на медицинска апаратура иска да продаде продуктите си в ЕС, той е задължен по закон да предостави на съответния местен език медицинска документация като маркировка на продукта, листовки или ръководства. Подобни строги насоки за одобрение съществуват и в много други страни. Поради тази причина и в сферата на медицината и фармацията важи следното: преводите трябва да бъдат изготвени от професионалисти. Тъй като прецизността и яснотата са от съществено значение, медицинските и фармацевтични компании трябва при всички положения да си сътрудничат със специализирани преводачески компании.

Грешки в лечението поради незадоволително качество на превода

Следният пример показва до какви негативни последици могат да доведат грешки в превода: В досие на пациент английското понятие „mild dementia“ е преведено като „мека деменция“, въпреки че е правилно да се преведе „лека форма на деменция“. Като последица от грешно поставената диагноза лекарят няма да назначи правилната терапия. Подобни грешки в лечението поради незадоволително качество на превода за жалост не са рядкост.

Причината за това се крие в комплексната медицинска терминология. Тъй като не съществува един единствен правилен термин. Вместо това съществуват по-нови и по-стари наименования, както и безброй синоними и съкращения. За да се преведе безупречно един медицински текст, са задължително необходими специализирани познания.

Но това не означава, че всяко медицинско лице може да извършва преводи. Тъй като за целта е необходимо специално образование. В крайна сметка не е достатъчно да се разпознае правилният термин. Също и отлични познания по граматика, типография, изказ и формулировка, както и точни познания на културната среда, са решаващи за коректния превод.

Преводачи с медицински експертни познания, които превеждат на майчиния си език

Ако търсите добри доставчици на преводачески услуги за медицински специализирани текстове, EVS Translations е правилното място за вас. Компанията предлага вече от 25 години професионални преводи в областта на медицината и фармацията. EVS Translations превежда на над 50 езика например инструкции за експлоатация, болнични доклади, обучителни материали, ръководства, научни доклади и много други. За целта в щест международни офиса имаме на разположение преводачи, които превеждат на майчиния си език и които са запознати с медицинския специализиран език и с различните регламенти.