04.07.2012

Глобалната ферма

Фактът, че търговията през 21-ви век наистина има глобален характер, едва ли е нещо ново. Заобиколени сме от мултинационални корпорации, които разпространяват стоките и марките си по целия свят. За повечето от нас, обаче, глобалната икономика се представлява от онези производствени компании, мултимедийни гиганти и доставчици на услуги, които всички от Атланта до Загреб познават отлично.
Почти никога не вземаме под внимание множеството други индустрии, претърпяващи значителна глобална промяна през последните десетилетия. Една от тези истории за световен успех, развиваща се до голяма степен незабелязано от обществеността, е свързана със селското стопанство. Като индустрия, определено локална в исторически план, що се отнася до производство, разпространение и консумация, в някои части на света селското стопанство се превърна в пълноправно глобално предприятие.

Например в САЩ щатът Джорджия генерира значителен износ на селскостопански продукти към други страни, като Турция и Китай, далеч надхвърлящ един милион долара. Успехът на селскостопанския износ на Джорджия се дължи на разнообразието от селскостопански стоки, което включва фъстъци, памук, дори птици и селскостопански машини и оборудване. За да се затвърдят съществуващите търговски връзки и бъдещите сделки на брокерите, делегация от видни политици и бизнесмени от Джорджия посети Турция – един от най-важните търговски партньори на щата в областта на селското стопанство. Тъй като делегатите преговаряха за по-тясно сътрудничество, те договориха и обмен в областта на културата и образованието между няколко университета в Джорджия и Турция, за да отговорят на предизвикателствата на все по-разнообразния мултинационален пазар.

Тъй като компаниите в производствения и обслужващ отрасъл често са в дългосрочни взаимоотношения с доставчици на езикови услуги, които им помагат да се справят с предизвикателствата на световния бизнес, ние открихме, че много наши клиенти, занимаващи се със селско стопанство изпитват трудности в намирането на надежден доставчик на преводи в областта на селското стопанство, който може да осигури необходимите ресурси и опит за техните специфични проекти. В този бизнес сектор компаниите също имат високи изисквания към доставчиците на преводни услуги, свързани с експертното познание на терминологията и процесите. Като доставчик на езикови услуги, специализиран в преводите в областта на селското стопанство и съответните технологии, можем да гарантираме, че бизнесът Ви ще е успешен навсякъде по света.