Нови съюзи между сходни партньори
15.08.2013

Нови съюзи между сходни партньори

От много години концепцията за по-близка икономическа интеграция между английско-американските икономики (Англия, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия) и Европа, по-конкретно Германия, се отхвърля от специалистите, които питат защо това е необходимо.Нататък Нови съюзи между сходни партньори