15.08.2013

Нови съюзи между сходни партньори

немски езикови услуги
Концепцията за по-близка икономическа интеграция между английско-американските икономики и Германия и нуждата от немски езикови услуги

От много години концепцията за по-близка икономическа интеграция между английско-американските икономики (Англия, Канада, САЩ, Австралия, Нова Зеландия) и Европа, по-конкретно Германия, се отхвърля от специалистите, които питат защо това е необходимо. Според тях вече съществува висока степен на икономическа интеграция между държавите и по-нататъшната интеграция няма да доведе до допълнителни ползи. Наскоро обаче в резултат на нарастващата конкуренция от развиващите се пазари, перспективата за по-нататъшна икономическа интеграция става все по-привлекателна и намира израз в идеята за учредяване на Трансатлантическа зона за свободна търговия (TAFTA). И има добри причини за това:

Търговия означава работни места
Надскачайки по-малките търговски споразумения, TAFTA със сигурност пленява въображението на много политици, икономисти и бизнес лидери, което поражда надежди за създаването на истинска трансатлантическа зона за свободна търговия. В Европа TAFTA може да доведе до създаването на 400 000 нови работни места, да засили търговията с приблизително 50 % и да понижи комуналните разходи на европейските домакинства със средно 545 евро на година. Имайки предвид важната роля на Германия, като водеща, най-голяма икономика в ЕС, непрекъснатият икономически растеж на държавата е важен за осигуряване на икономически растеж в Европа. Сключването на споразумение за трансатлантическа зона за свободна търговия без съмнение ще улесни процеса.

Производствени проблеми и локация
През последните няколко години докладите за хроничните проблеми със здравето и безопасността, които преследват производителите на пазари с по-евтина работна ръка, не само подкопават доверието на потребителите, но също така карат много компании да преосмислят твърдите стратегии за аутсорсинг. Комбинацията от лоша реклама и повишаващи се разходи принуждава производителите да върнат производството обратно в държави с квалифицирана работна ръка, изисквания за контрол на качеството и стриктни наредби за здравето и безопасността. Много от тях дори откриват, че ползите от квалифицирания персонал, съчетани с надеждната и безопасна среда, водят до по-добри продукти и по-добър имидж.

Засилване на съществуващите връзки
По-голямата част от англоговорещия свят вече познава някои от най-големите компании в Германия, защото те са се наложили в глобалната търговия – Mercedes, Siemens, Volkswagen, BASF, Krupp, Lufthansa, Deutsche Bank, RWE и Bayer са само някои от имената, за които всички се сещат незабавно. Това обаче е само върхът на айсберга, тъй като германската икономика е много повече от големи международни корпорации. За да се възползвате напълно от предлаганото от немските компании и потребители, е необходимо да познавате пазара добре и да се запознаете с многото възможности за външните инвеститори.

Гореспоменатите възможности са крайно примамлив сценарий, но съществува един проблем – как може даден бизнес да се възползва от този потенциал, когато се налага „англоговорещи“ компании да се опитват да комуникират с немскоговорещите си партньори? Със сигурност някои германски компании разполагат със служители, владеещи езика до известна степен, но „известна степен“ просто не е достатъчно добър вариант. Когато развивате стопанска дейност е от съществена важност всички страни да комуникират ефективно. Можете да гарантирате, че трансатлантическите бизнес възможности се реализират, като наемете опитен и надежден доставчик на езикови услуги, който познава добре германските документи, наредби и договори и може да ви подпомогне да планирате маркетингови кампании, пригодени за потребностите на всеки регионален пазар в Европа или да осигури преводачи за следващата Ви делова среща.

EVS Translations е специалист в английско-немските и немско-английските устни и писмени преводи с опит в корпоративните бизнес проекти.
През последните 20 години EVS Translations се развива в областта на преводите от/на немски език за корпоративни клиенти от всички сектори на индустрията.
С офиси в Берлин, Мюнхен и Франкфурт, ние ви обслужваме директно от центровете на германския бизнес свят. Дългогодишното сътрудничество с много от водещите немски корпорации е доказателство за качеството ни и добрите отношения с клиентите.
Свържете се с нас днес за повече информация относно немско-английските и английско-немски езикови услуги.