27.08.2020

Технически стил на писане / Technical writing

Технически стил на писане / Technical writing – Дума на деня – EVS Translations
Технически стил на писане / Technical writing – Дума на деня – EVS Translations

Стивън Кинг е популярен с обемисти романи, чието действие се развива в щата Мейн. Натаниел Хоторн посвещава цели страници на подробни описания на герои и места в романа си Къщата със седемте кули. И наистина –  въздействието на едно литературно произведение зависи до голяма степен от способността на автора да използва огромното богатство на езика, за да  разкаже завладяваща история; но по същия начин, по който вероятно не бихте се доверили на Стивън Кинг или Натаниел Хоторн да проектират компютърен софтуер или да сменят електрическата система на автомобил, днешният термин е свързан с „другия“ вид писане, онзи, който се прилага в техническата и професионалната сфера.

Терминът technical writing (технически стил на писане) може да бъде разчленен на две отделни думи –  technical (технически) и writing (писане). Терминът technical  (в смисъл на специализирана употреба на езика в конкретна област), е използван за пръв път през 1635 г. в творбата The Humiliation of the Sonne of God на Томас Джаксън: Всеки добър преводач трябва да борави със свой собствен речник или с речник, съставен от други, които искат да навлязат надълбоко в теологията, и по-специално с думи, използвани в технически, емблематичен или иносказателен  смисъл“ и коренът му може да бъде открит в латинизираната форма на гръцката дума tekhno- (в смисъл на умение или сръчност в работата или метод за създаване или правене на неща). Думата Writing е  отглаголно съществително, означава „изразяване на мисли или идеи в писмената форма“, произлиза от староанглийската дума writan (да надраскам или нарисувам фигурата на…), а още по-назад във времето идва от протогерманската writan (в смисъл на надрасквам нещо на хартия или върху някаква повърхност) и е спомената за пръв път в Пролога на „Кентърбърийски разкази“ на Джефри Чосър (около 1405 г.): „Той можеше да надраска всичко и никой не можеше да намери кусур в написаното.” Сам по себе си техническият стил на писане е признат за отделен стил след Втората световна война, но неговото начало се простира чак до античността.

Изобретатели, учени и философи, като почнем  от Аристотел, Нютон и Леонардо да Винчи, минем през пионерите на индустриалната революция и стигнем до ден днешен, са се старали да обработват, документират и разпространяват информация; още повече, че техническият стил на писане е еволюирал  тъкмо чрез стремежа да се съобщава информация чрез използването на език, специфичен за съответната област.

По същество техническият стил на писане включва предаване на техническа информация. Макар това да означава просто такива неща като писане на учебни материали или създаване на наръчници, сега този стил се е разпрострял във всяка информация, която изисква документиране на технически процеси и може да приема най-различни форми като електронни писма, прессъобщения, резюмета на политиката и предложения, бели книги и информационни листове. С други думи, ако работите в приложна техническа област, вероятно вече го ползвате, без да го осъзнавате.

Това, че го ползвате, не означава автоматично, че го ползвате добре. За да бъдете добър автор на технически текстове, трябва и да сте добър комуникатор. За автора на технически  текстове съвсем не е достатъчно просто да напише една инструкция за употреба, той трябва да постигне необходимия баланс, за да създаде нещо, което е лесно за разбиране от съответната аудитория, да е точно формулирано, но не твърде кратко, да има фокус, но да не е формулирано скучно и сухо. С други думи, докато творческото писане не изисква техническо мислене, техническият стил на  писане изисква креативно мислене.