17.08.2010

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост
Турция модифицира законодателството си относно химическата промишленост

Химическата индустрия е глобален сектор, което означава, че производителите на химически вещества трябва да комуникират на много езици. През последните 5 години много от световните производители в сектора реализираха значителен ръст в износа, което обаче доведе и до затягане на законодателството относно химическите вещества.

Основните пазари, които всички производители се опитват да завоюват, са в ЕС, който осъществява стриктен контрол върху износа на химически вещества чрез въведения през 2007 г. от Европейската комисия регламент, познат под названието “REACH”.

Тъй като много нови пазари се стремят да станат част от ЕС, все повече държави хармонизират законодателството си, за могат да осигурят бърза интеграция, през следващите няколко години. Производителите на химически вещества са добре запознати с необходимостта от превод на информационните листове за безопасност (MSDS), съгласно изискванията на регламентите на ЕС “Reach” и “CLP”, но много от тях не знаят за измененията в химическото законодателство, които Турция гласува по-рано тази година.

Международната компания за сертифицирани преводи EVS Translations оказва съдействие на големи производители на химически вещества, с оглед на спазване на Наредбата за изготвянето и разпространението на информационни листове за безопасност за опасни вещества и препарати, № 27092, декември 2008 г. на Министерството на околната среда и горите на Република Турция.

Тази наредба означава, че всички информационни листове за безопасност трябва да са преведени коректно, при пълно съгласуване с изискванията на наредбата, от заклети преводачи, които са сертифицирани от една от избраните институции.

Нашите заклети преводачи с турски език за химическата промишленост са сертифицирани от акредитирани органи, което гарантира на химическите компании, че информацията преведена за продуктите им, ще е в съответствие с всички закони за внос и износ на химически вещества.

Медицински преводи, преводи за фармация, козметика, токсикологични изследвания, медицински спецификации, всякаква документация за медицинска апаратура, може да бъде преведена и редактирана, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес, относно проекти за медицински преводи на телефон: +359 (2) 980 56 68, или ни изпратете запитване на bg(at)evs-translations.com.