24.05.2012

Нуждата от съблюдаване на вътрешни норми

вътрешни норми
Нуждата от съблюдаване на вътрешни норми

Финансовият срив в американските инвестиции и пазара на жилища разкри много неща за тези два сектора. Показа колко уязвима всъщност е станала финансовата система и колко бързо провалът на ключови институции може цялостно да разруши крехкото равновесие на лихвите и жилищните кредити. В крайна сметка дори най-големият спасителен план в историята на САЩ не можа да спре низходящия курс, който е поела националната икономика. Когато през есента на 2008 година балоните на изключително раздутите пазари и печалби се спукаха, средностатистическите потребители изпаднаха в шок и ужас, след като дългогодишните им спестявания се стопиха за броени часове, а смятаната за най-силна икономика на планетата спря своя ход.

Докато потребители и правителства си взимат урок от глобалното финансово фиаско, корпоративна Америка си направи свои собствени поуки. През последните години малко аспекти на корпоративното управление са претърпявали такъв бърз растеж като сектора за контрол и съблюдаване на правовите норми. Все повече фирми осъзнават ползите от затягането на вътрешните правила и извършването на одити и така създават по-сигурни и отговорни бизнес среди. Все пак установяването на вътрешни стандарти и правила за работа не значи единствено съответствие с производствените насоки и контрола на качеството, но често засяга и прилагането на код на поведение, валиден за цялата компания. Чрез насърчаване на етически стабилни бизнес практики и поощряване на атмосферата на прозрачност, корпорациите са в състояние да съгласуват своите продукти с корпоративна идентичност, надхвърляща света на срещите в заседателната зала и продуктовите линии. В резултат на това компаниите с успешни отдели по контрол на вътрешните норми създават бизнес среда, която отразява и поощрява почтеността не само сред техните лични служители, но и сред доставчиците и клиентите им. По този начин последователният вътрешен мониторинг и периодичните оценки на риска играят важна роля в това да гарантират на служителите, доставчиците и клиентите, че компанията се стреми към отговорни бизнес практики. Дори да не е Свещеният Граал на корпоративното управление и да не предотвратява следваща глобална рецесия, съблюдаването на един установен вътрешен ред би могло поне да помогне на корпоративна Америка да се възстанови отговорно от грешките си в миналото.

В света на нормативните изисквания правилната словесна формулировка е от огромно значение. EVS Translations е предпочитаният доставчик на езикови услуги за отделите по вътрешен контрол на корпорациите по целия свят.

Ако имате нужда от финансов преводач или необходимост от финансови преводи, превеждане договори, преводи на държавни ценни книжа, облигации, счетоводни баланси, фактури, данъчни декларации, финансови отчети, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria, относно проекти за финансови преводи на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.