29.04.2014

Здраве и безопасност, но на каква цена?

практики за здравословни и безопасни условия на труд
Фирмите трябва да поддържат ефективна комуникация със своите клиенти и инвеститори относно практики за здравословни и безопасни условия на труд

Разпоредбите за здравеопазване и безопасност несъмнено са важни, макар и гарантирането, че работниците са поставени в безопасни условия и се прилагат най-добри практики в тази връзка, обикновено струва пари. Подобно на решението дали да купуваме органични храни винаги има елемент на компромис в това да поставим здравето на първо място: качеството излиза по-скъпо. Органичните продукти може да са по-добри за нас, но много хора ще вземат решение дали да ги купуват въз основа на цената, а не на качеството, и ще изберат по-евтините обработени стоки. Ако пренесем този аналог отвъд органичните продукти и го приложим спрямо мерките за здраве и безопасност на работното място, излиза, че потребителите от Западна Европа се тревожат повече за цената на даден продукт и по-малко за условията, в които е произведен.

В началото би било абсурдно да кажем, че цената няма значение. За повечето потребители именно цените определят решенията им да закупят или не дадена стока или услуга, въпросът е до каква степен?
Ако открият мизерните условия, при които се произвеждат техните евтини стоки, дали наистина ще променят становището си? Да разгледаме например следните събития, които разбуниха духовете на потребителите през последните няколко години:

  • опасно високо съдържание на оловни бои, използвани в играчки на фирма „Мател“, произведени в Китай
  • над 1 000 смъртни случая и голям брой ранени (и то само за 2013 г.) в текстилни фабрики в Бангладеш (най-вече вследствие на пожар и лоши условия на работа)
  • доклади за небрежност що се отнася до безопасността в текстилни фабрики в Пакистан като блокирани изходи и нефункциониращи пожарогасители
    нещастният случай от 2013 г. в България – загиналите миньори в мина „Ораново“

Списъкът може да продължи, но важният въпрос тук е дали докладите за пренебрегване на разпоредбите за здраве и безопасност на работното място и последствията от това наистина променят моделите на поведение на потребителите. Само ако потребителите решат да спрат да купуват стоки, свързани с подобни инциденти, производителите ще бъдат принудени да инвестират в подходящи мерки за здравословна и безопасна работна среда. Досега стандартната реакция на предприятията спрямо доклади за нарушение на разпоредби за здраве и безопасност на труда е изтегляне на даден продукт от пазара, възстановяване на заплатени суми от потребителите и обещания за по-добър надзор в бъдеще. За съжаление тази реакция е твърде краткосрочна. Въпросните ответни мерки не водят до нищо по-различно от контрол на щетите, когато репутацията на компанията вече е значително подронена. Много по-ефективен подход се явява проактивният начин на мислене как да се предотвратят такива инциденти на първо място и не само да не се стига до накърняване на репутацията, но всъщност да се използва активното прилагане на водещи за съответната индустрия разпоредби за здраве и безопасност като средство да се подобри имиджът на компанията.

Фирмите трябва да поддържат ефективна комуникация със своите клиенти и инвеститори относно предприети стъпки за подобряване на практики за здравословни и безопасни условия на труд, по какъв начин те ще бъдат развивани и прилагани, независимо от наличието или липсата на доклади за инциденти. Само тогава дадена компания може да убеди потребителите, че произвежда качествен продукт в безопасна работна среда, като в същото време се възползва от възможностите за позитивни връзки с обществеността, които произтичат от това. В резултат на тази стратегия разходите за осигуряване на безопасност не само ще бъдат малки по размер, но и ще доведат до множество ползи.

EVS Translations е фирма за преводи, която предлага специализирани езикови услуги за фирми с глобално присъствие. Поставяме фокус върху преводи на инструкции за безопасност на труда, ръководства за здраве и безопасност, брошури и материали за обучение. Заповядайте на 20-ия Световен конгрес по здраве и безопасност във Франкфурт, Германия през август или се свържете с нас, за да Ви предложим най-добрите решения за превод и оформление на информационни материали относно разпоредби и практики за здравеопазване и безопасност.