05.06.2012

Специфики на преводите в областта на туризма

преводи туръзм
Специфики на преводите в областта на туризма

В днешно време индустрията, свързана с пътуванията, туризма и свободното време, е движеща сила в създаването на икономически растеж и заетост.

Според Световната организация по туризъм тази индустрия генерира около 9% от общия БВП и около 235 милиона работни места в световната икономика, което представлява 8% от глобалната заетост и се превръща в една от най-големите и най-динамични индустрии в съвременната глобална икономика.

Туристическата индустрия се простира на глобално ниво и е базирана на многонационални, а в някои случаи и изцяло на международни участници, както и на междукултурни комуникации.

Професионалните и прецизни преводачески услуги са от основно значение както за туристическия бизнес, така и за клиентите му.

Туристическата индустрия стана толкова всеобхватна, че вече предлага много по-широка гама продукти и услуги, водещи до огромно разнообразие от свързани с индустрията материали, които се нуждаят от превод.

Туристически пътеводители, брошури, списания, уеб страници, статии във вестници, списания и интернет, онлайн формуляри за резервация, офлайн и онлайн рекламни и маркетингови материали, молби и документация за издаване на визи, аудио- и видеоматериали, правна документация, ревюта, рекламни материали по време на полет, бюлетини, кореспонденция, управление на събития и още много други.

Специфики на преводите за туризма

  • Поради многообразието от услуги, които туристическия бранш предлага, отговорните за осигуряване на преводи за туризма преводачи трябва да притежават богат опит, познания и разбиране във всеки аспект на туристическите пазари. Многообразието е свързано с всеобхватните тематични области, като история и география, култура и изкуство, национална кухня, спорт, занимания за свободното време и не на последно място – онлайн и офлайн маркетинг.
  • Езикът, използван в повечето материали за туризма, често е неформален и разговорен. Общо взето туристическият бизнес използва маркетингова стратегия за привличане на клиенти, рекламираща реалните емоции и култури на туристическата дестинация. Макар тази стратегия да е високоефективна за индустрията, тя доста затруднява превода.

Свързаните с туризма преводи трябва да бъдат направени от местни преводачи, за да може местните култури да бъдат автентично описани в преводите.

Качеството на преводи за туризма се отразява на имиджа на туристическата дестинация. Погрешно локализираните преводи могат да окажат негативно влияние не само за представяната дестинация, но и за страната като цяло. Добре локализираните послания от своя страна могат да допринесат за икономическия растеж в съответния регион, област или държава.

Експертите по локализация, участващи в даден проект за локализация в тази област, трябва да познават социокултурните норми, свързани с целевите езици и аудитория.

  • Интернет преобрази глобалния обхват на индустрията, свързана с пътуванията, туризма и свободното време. Потребителите могат просто да разгледат и сравнят много туристически услуги и да резервират желаните от тях онлайн, което означава, че много от фирмите разчитат на своето присъствие в мрежата, за да привличат клиенти. С нарастване на доверието и познанията на потребителите в мрежата, за много от тях използването на онлайн услуги от базирани в чужбина фирми се превръща в обичайна практика. Това означава, че преводите играят все по-важна роля за разрастване на фирмите на международно равнище. Ето защо нуждата от качествени услуги за тази индустрия главоломно увеличи своя обем през последните няколко години. Туристическите фирми търсят не само превод и локализация на уеб сайтове, но и например пълна многоезична локализация на повече от 30 езика, придружена с кампании за оптимизация на търсачките.

Ако имате нужда от маркетингови преводи, или необходимост от преводи на прессъобщения, брошури, рекламни листовки, POS материали, PR материали, документи за маркетингови кампании, маркетингови изследвания, пазарни проучвания, презентации, заключителни доклади, електронен бюлетин, информационни материали, материали за разработване на маркетингов бюджет, корпоративна идентичност, директен маркетинг или легализация на фирмени документи, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно Вашите маркетингови проектите, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.