01.11.2016

Фармацевтиката става международна – Няма растеж без преводи

Фармацевтиката става международна – Няма растеж без преводи

Humira, произвеждано от фармацевтичното дружество AbbVie, е противовъзпалително лекарство, използвано за лечение на болести като ревматизъм, артрит и болест на Крон – и също така е найпродаваното лекарство за 2013 г. в света. Превеждането на листовката за пациента за американското лекарство на различни езици е върхът на айсберга, когато става въпрос за навлизане на международните пазари. Съществуват също така безброй процедури за одобрение в съответните страни-износители, проучвания и допълнителни процеси – и ключът към успеха е езикът.

 първия медицински речник на немски език от Албрехт фон Халер
Копие на първото издание на първия медицински речник на немски език от Албрехт фон Халер е част от нашата колекция

Навлизането на нови пазари никога не е било толкова очевидно колкото е днес. В началото ефикасните транспортни средства са от съществено значение за фармацевтичната индустрия. Ето защо всички дългогодишни фармацевтични корпорации в Германия са разположени близо до реки. Bayer AG е разположена на Рейн от 125 години, а Boehringer Ingelheim разполага базата си на същата река през 1885 г. Продажбата на продукти в чужбина в крайна сметка означава, че различните езици придобиват по-голяма значимост. Като се има предвид, че първоначално медицинските термини са с латински произход, те все повече се превеждат на други езици. През 1755 г. Албрехт фон Халер публикува първия медицински речник на немски език; през 1881 г. е пуснат в продажба английско-немски речник с терминология от медицинската и когнитивната наука. С около 110 години по-късно той е последван от първия българо-английски медицински речник, който е съставен в края на Студената война от лекаря Христо Христов.

Цифрите показват, че в днешно време топ фармацевтичните корпорации като Johnson & Johnson, Novartis, Takeda и Bayer генерират между 54% и 98% от продажбите си в чужбина. САЩ отчитат най-големите продажби с 444 млрд. USD, следвани от Япония с 82 млрд. USD. През 2014 г. Германия е на четвърто място в световните класации с 38 млрд. USD. Според полугодишното проучване Pharma Management Radar през 2016 г. Северна Америка, Китай и Германия се считат за най-важните инвестиционни пазари в момента.

А с разширяването на световните пазари, се увеличава и необходимостта от все по-прецизен, ясен и последователен фармацевтичен превод. Ако търсите добри доставчици на преводачески услуги за фармацевтични специализирани текстове, EVS Translations е правилното място за вас. Компанията предлага вече от 25 години професионални преводи в областта на фармацията. -> Научете повече за нащите услуги по превод на фармацевтична документация, превод на клиничните тестове и изследвания, на листовки и етикети, превод в производството, разпространението и маркетинга на лекарства.