12.05.2015
translation project manager howto

Част II: Как да работите успешно с мениджъра на вашия проект за превод

Готови сте вашата продуктова брошура да бъде преведена и се обаждате на проектния мениджър на вашия доставчик на преводачески услуги, за да обсъдите проекта. Има няколко начина, по които клиентите могат да спомогнат за изготвянето на висококачествен превод чрез ясна комуникация с проектния мениджър в първоначалния етап на предварителна подготовка и ако е приложимо, през трите етапа на процеса на превод (определени в Част I – Защо проектните мениджъри са от фундаментално значение за превода). В тази статия ще разгледаме начините, по които можете успешно да работите с вашия проектен мениджър, за да си гарантирате най-добрия резултат за вашия проект.

Формат на документите

Проектните мениджъри понякога получават PDF документи, които не могат да се редактират, с които преводачът трябва да работи, но предоставянето на файл в Word формат може значително да улесни процеса на превод, тъй като той може да бъде редактиран и е съвместим със софтуера за преводна памет. Друга възможност в EVS Translations е нашият IT екип да конвертира PDF файла вместо вас или нашите преводачи могат да работят в средата на изходния текст, независимо дали е InDesign, Adobe Framework или друга програма. Някои клиенти имат собствен екип от дизайнери, който конвертира файловете обратно в средата на изходния текст, но тъй като нашите екипи по обработка на файлове говорят редица чужди езици, те могат да направят точна проверка, за да гарантират, че окончателното оформление е правилно на езика на превода (пренасяне на нов ред, нарушаване на логически изречения и други проблеми, свързани с оформлението, които възникват, когато е извършен превод на текст). Говорете с проектния си мениджър по всички въпроси, свързани с форматирането.

Крайни срокове

„Необходим ни е в най-кратък срок“… дали нашето определение за възможно най-кратък срок съвпада с вашето? Уточнявайте крайните срокове, но също така имайте предвид, че много кратките срокове за големи обеми могат да повлияят на качеството. Добре е да определите краен срок и да обсъдите приоритетите си с проектния мениджър във връзка с бързината и качеството на изпълнение.

Референтни материали

Някои клиенти обичат да предоставят референтни материали под формата на вече преведени документи или дори обща информация за фирмата, нейните продукти или услуги. Това е полезно, защото позволява на преводачите да поддържат съгласуваност с вече преведен текст. Предайте тази информация на вашия проектен мениджър, който ще гарантира, че тя ще бъде използвана по време на процеса на превод.

Създаване или актуализиране на преводна памет

Уведомете проектния си мениджър, ако имате вече преведен материал от друг доставчик на преводачески услуги, който е свързан с новия ви проект. Това евентуално може да бъде използвано за създаването на преводна памет чрез употребата на специализиран софтуер. Това позволява на преводача да види предишни преводи на специфични термини, когато попаднат на тях по време на превод, и така се запазва последователността във всичките ви документи. За настоящи клиенти можем да актуализираме преводната памет с нови термини и така преводачите ни винаги да използват най-актуалните предпочитани термини.

Поддържане на отворени линии на комуникация

Може да ни изпратите проект и да не получите обратна връзка, докато проектният мениджър не ви предаде готовия превод. Въпреки това нашите преводачи могат да имат въпроси относно изходния текст на някои проекти (особено ако в него има грешки) или клиентът може да изиска информация относно развитието на работата по проекта или дори предаване на отделни части, когато са готови, което е съгласувано с проектния мениджър при започването на работата по проекта. Проектните мениджъри са връзката между клиента и преводаческия екип през цялото време на изпълнение на проекта. В EVS Translations проектните мениджъри използват софтуер за управление на бизнеса, за да бъдат документирани в реално време всички детайли, свързани с проекта.

Обратна връзка

Винаги е полезно да получим обратна връзка, когато клиентът получи своя превод; това ни помага да оценим нашите процеси и да поддържаме отлично ниво на обслужване. Когато проектният мениджър достави вашия превод, се чувствайте свободни да се свържете с нас и да ни предоставите обратна информация, която проектният мениджър ще съобщи на екипа и ще запише в софтуера за управление на бизнеса.