05.10.2022

Избор на партньор за корпоративни преводачески услуги: Кои са основните фактори за успех?

Избор на партньор за корпоративни преводачески услуги: Кои са основните фактори за успех? Големите доставчици на езикови услуги действат като външен отдел за преводи за мултинационални компании (т.е. обслужват търсенето в техните бизнес звена). EVS Translations сключва договори с мултинационални фирми въз основа на този модел на възлагане на поръчки. Централизираният модел на доставчик може да намали разходите с 10-15% и да облекчи административните усилия от страна на клиента, като същевременно позволява по-голям контрол на качеството.

За да имате успех, е важно да определите целите и отговорностите в началните етапи. Внедряването и оптимизирането на системите и процесите през целия период на партньорството също са от ключово значение.

Ето отговорностите между клиента и неговия доставчик на преводачески услуги в обобщен вид. Доброто изпълнение и сътрудничество в тези области създават основата за успешно партньорство.

 

Клиентът

Системи:

 • След съгласуване, предоставя достъп и параметри до интерфейсите на системи, платформи или портали, чрез които се правят поръчките за превод и се обменят свързани данни
 • Централизирано обединява създаването на съдържание, корпоративната терминология и управлението на доставчиците

 

Процеси:

 • Дефинира управление на качеството: изисквания, критерии за качество, оценки на случаен принцип
 • Въвежда управление на поръчките: възлагане/анулиране на поръчки
 • Изпраща информация чрез портал за управление на превода, защитена електронна поща или адреси за доставка според изискванията – особено при доставки по пощата – и до различни получатели на фактури
 • Определя и изпраща искания за промени
 • Определя лица за контакт от страната на клиента
 • Предоставя референтни материали
 • Уточнява терминологията – доколкото е възможно – както и дава одобрение
 • Определя изисквания по отношение на стилистичните и типографски характеристики, ръководства за стил и насоки за обработка на текста

 

Доставчикът на преводачески услуги

Системи:

 • Работи с предпочитаните от клиента системи и инструменти или дава препоръки в случаите, когато различни инструменти могат да генерират по-голяма стойност и оптимизация
 • Управлява превода и/или осигуряването на качеството според конкретните изисквания на клиента
 • Осигурява потока от информация (включително координира запитванията от преводачи)

 

Процеси:

 • Осигурява постоянното присъствие на отдаден проектен мениджър, който участва в брифинги за продукти с клиента, когато е необходимо
 • Потвърждава и изпълнява графици и осигурява бързо известяване
 • Избира подходящи вътрешни или външни ресурси според спецификациите на ISO 17100 по цялата верига на процеса (включително доставчици)
 • Сътрудничи при създаването на стилови ръководства, специфични за пазара и езика, както и насоки за обработка на текст и изображения
 • Въвежда контрол на качеството: поддържане на процеси за качество и спазване на критерии за проверка за идентифициране на грешки

 

Персонализирани договорености за процесите за рамкови споразумения за услуги:

Ако се изисква и е предвидено в рамковото споразумение, е възможно включването на следните дейности:

 • Осъществява текущо управление на терминологията: оценка, координация с клиента и поддръжка
 • Незабавно включва/актуализира информацията, изпратена от клиента (например промени в текста, заявки за коректор, терминология) във файловете за превод и в превода, в използваните памети
 • Препраща съответните статистически данни за осигуряване на качество при анализа на риска
 • Участва в дискусии в начални срещи и в случаи на проблеми с качеството
 • Участие в обучителни сесии и брифинги за продукти

 

Партньорство, което генерира стойност в дългосрочен план

Успешният превод е резултат от инвестирането в партньорство, в което всички страни са фокусирани върху генерирането на дългосрочна стойност. Големият доставчик на преводачески услуги възприема холистичен подход към съдържанието на компанията и формира ясна централна точка за достъп до всички бизнес звена в компанията. Доставчикът управлява съдържанието с оглед на дългосрочна стойност чрез прилагане на подходящ софтуер и стратегии за управление на съдържанието.

Ако вашият отдел или компания обмислят да ангажират нов партньор за превод, свържете се с нашия екип днес. Можем да научим повече за вашите цели в превода и да ви посъветваме какви да бъдат следващите ви стъпки.

EVS Translations участва активно и в търгове за преводачески услуги. Каним фирмите да ни изпратят тяхното искане за информация или запитване за ценова оферта.

EVS Translations UK
+44 (0)115 964 4288

EVS Translations USA
+1 404-523-5560

EVS Translations GmbH

+49 69/82 97 99-99

Последвайте ни в LinkedIn за повече практични съвети и идеи относно превода.