25.09.2019

Мъглив / Foggy

Мъглив / Foggy – Дума на деня – EVS Translations
Мъглив / Foggy – Дума на деня – EVS Translations

Независимо дали живеете в голям или малък град, в селски или градски район, в горещ или студен климат, по крайбрежието или навътре в сушата, днешната дума е метеорологично състояние, което практически всеки е изпитвал. Това е дума, използвана в текстовете към музиката на Джордж Гершуин, написани от брат му Айра Гершуин ( например в “A Foggy Day (in London Town)”), това е типичната атмосфера за много филми на ужасите, като например култовия „Мъглата“ на Джон Карпентър или, ако сте жител на такива места като град Хамилтън в Нова Зеландия, Лабрадор, Канада или най-вече Сан Франциско, (известен още като Град на мъглите), това е почти ежедневно събитие. И въпреки че всички разпознаваме мъглата, когато я видим, нека да разгледаме малко по-задълбочено английската дума и да разберем какво „замъглява“ произхода й.

И макар че изглежда така сякаш нашата дума просто използва кореновата дума fog, към която е добавена наставката -y, със значение „притежаващ характеристики на“, истината всъщност е доста объркваща. Нашият термин foggy се появява приблизително по същото време като думата, която смятаме за коренова, fog (със същата дефиниция), което означава, че думата fog вероятно се е образувала от foggy (обратно формиране на производни думи); но е вероятно (но недоказано) английската дума foggy да е възникнала от различно определение на fog. И все пак, в типичния си смисъл на „изпълнен с гъста мъгла“, нашият термин изглежда произлиза от ранен скандинавски източник, което може да се види в староисландската дума fok, датската fog и старошведската fiuka, като всички малко или много означават „вид пръски, кратко преваляване или подухван от вятъра облак от дъжд, сняг, трева, пясък и т.н.“

Както може да се очаква, първата употреба на нашия метафоричен термин е свързан с гъста мъгла и се появява в преведена версия на труда Bibliotheca Historica (Историческа библиотека) от гръцкия историк Диодор Сицилийски, направена от поета и домашния учител на крал Хенри VIII, Джон Скелтън около 1487 г., който споменава, че е „обладан от гъстата мъгла на смътно невежество.”

Малко повече от 6 десетилетия по-късно, вероятно поради естеството на животинските мазнини и мътната природа на мъглата, терминът е бил използван (макар и рядко) за описание на нездравословно количество мазнини, както може да се види в творбата на Джон Скелтън The Tunnying of Elynour Rummyng, където около 1529 г. той пише: „Тя беше цялата в мъглив облак от мазнина.”

Като затруднява още повече разбирането на думата, през втората половина на 16 век употребата на термина fog се връща към първоначалното си значение на нещо, което наподобява пасище или торфено блато (и евентуално думата е използвана за мъглата, произведена в тях). Превеждайки творбата на Ото Вердмюлер The Treatise on Death and the Hope of the Faithful (Трактат за смъртта и надеждата на вярващите) около 1555 г., Майлс Ковърдейл придава на термина значение, свързано с блато – заблатен, блатист, мочурлив: „Онзи, който е паднал в дълбок заблатен кладенец и бързо потъва в него.” 30 години по-късно Ленард Маскал в творбата The First Booke of Cattell (Първа книга за добитъка), споменава през 1587 г.: „Конете се хранят с foggie grass (буквално „мъглива тревa) и тем подобни.

Въпреки че думата се е видоизменила – и вероятно се е върнала към първоначалното си значение – дългосрочното й значение винаги ще бъде свързано с мъглата. Например през 1584 г. можем да видим, че терминът става все по-обобщен и се отнася за всякакъв вид облак, образуван от въздушни частици, като газ, дим и т.н..: Джордж Пийл в The Araygnement of Paris, A Pastorall, пише следното: „Дворецът на цар Приам бе обхванат от пламъци, а към небето се издигна мъглив дим.” По-малко от десетилетие по-късно липсата на яснота, причинена от мъгла, става синоним на хора, концепции и цялостна неточност, както е показано в една от проповедите на Хенри Смит от около 1591 г.: „Коремът … когато е натъпкан като бъчва, не поражда нищо друго освен сънлив ум, мъгливи мисли … и покварени чувства.”

Изглежда не е изненадващо, че произходът и първоначалната употреба на думата foggy (мъгливо) са донякъде неточни и отворени за разнообразни тълкувания, но може би има по-голям смисъл, ако използвате времето за да сте навън, сред природата и се разхождате край блато или пасище или по улиците на Сан Франциско.