10.07.2014

Добре направена локализация на уеб сайт – добър коз

Добре направена локализация на уеб сайт – добър коз – EVS Translations

Персонализираната комуникация несъмнено замести стратегиите за масов маркетинг като движеща сила зад всяка успешна кампания. Изместването на фокуса естествено поставя акцент върху различните начини, по които компаниите се представят пред клиентите си от целия свят. Съответно използването на разнообразни комбинации от езици и мултиезикови рекламни материали се превърна в популярна характерна черта на рекламните и маркетинговите кампании. Освен че използването на многоезикови маркетингови профили, които прилагат лингвистичното богатство на даден език, е ползотворно за всеки бизнес с международна сфера на дейност, то поставя нови предизвикателства пред маркетинговите специалисти, тъй като в тази ситуация те трябва да осигурят ефективна адаптация на информацията и безупречен превод, за да може тези два елемента да бъдат интегрирани в корпоративната рамка на съответната компания. Предлагаме ви кратък очерк за това как благополучно да се справите с някои от тези задачи.

За да постигнете най-добрия възможен ефект, не е достатъчно просто да се обърнете към клиентите си, като използвате само основни средства за привличане на вниманието и стандартни канали за комуникация. Например, използването на Google за реклама поради доминацията му на пазара за търсачки на английски език няма да има кой знае какъв ефект в Русия да речем, където най-голямата търсачка е Yandex с приблизително 60% от дяловете на пазара. Логиката на локализацията с цел добър маркетинг повелява, че е нужно не само посланието ви да бъде оформено спрямо нуждите на целевата група и да бъде доставено чрез подходящи средства за комуникация, но и да може да си взаимодейства с целевата група в идеален контекст.

Успешно локализираният уеб сайт е достъпен, лесен за използване и подходящ в културно отношение за дадена публика. Първата стъпка за постигане на такъв вид достъпност и пригодност се състои от подходящ анализ и проучване на местните пазари и дейността на конкуренцията, както и задълбочен поглед върху собствения уеб сайт. Процесът включва:

  • определяне на пазарите и целевите групи
  • анализиране на социокултурните, политическите и правните особености на пазарите
  • анализиране на езиковите особености на пазарите
  • анализ за предварителна локализация на първичния код и форматите на файловете
  • идентифициране на частите, които имат нужда от локализиране

Когато предварителният анализ е завършен, е време да помислите как да използвате ефективно Вашия нов локализиран уеб сайт, след като вече е готов. Това изисква план за оптимизация на търсачки. Планът за оптимизиране на търсачки ще Ви помогне да определите какъв тип клиенти ще можете да привлечете с новосъздадения си локализиран уеб сайт. Ето защо един план за оптимизация на търсачки трябва да включва най-малкото следните компоненти:

  • ключови думи и проучване на конкуренцията (глобален и локален обем на търсене)
  • локализация на идентифицирани ключови думи
  • предложения за допълнителни ключови думи
  • карта на ключови думи
  • схеми на целеви страници

Макар и процесът за създаване на ефективен локализиран уеб сайт с право да изглежда тежък и труден, много хора си втълпяват, че нямат нужда от съдействието на професионалисти в тази връзка. Те смятат, че чрез своите собствени проучвания, мрежи от контакти и наличието на евтини оферти и фрилансъри с недоказан опит, могат по-изгодно да управляват процеса. Е, в резултат на това сме имали случаи, в които клиенти ни молят да редактираме цели раздели от уеб сайтовете им, тъй като не са написани достъпно и интригуващо за масовите потребители, или да преведем отново, независимо от вече готовия чужд превод, най-важната информация за реализиране на продажбите на даден продукт или услуга, а именно описание и добавена стойност, технически спецификации, инструкции за употреба и поддръжка.

По-добре да направите всичко точно и професионално от самото начало. EVS Translations може да съдейства успешно за всяка стъпка от плана ви. Нашият екип от специализирани преводачи, ИТ специалисти и уеб дизайнери са на Ваше разположение за локализиране на уеб сайтове и други маркетингови инструменти от и на над 50 езика.

Ако имате нужда от IT, web и софтуерни преводи, или необходимост от преводи на сайтове, всякаква техническа документация, спецификации, SEO оптимизация, можем да Ви предложим специализиран превод и редакция, спрямо Вашите изисквания и използваната от Вас терминология.

Свържете се с EVS Translations Bulgaria още днес относно проектите Ви в IT секторa, на телефон: +359 (2) 980 52 54, или ни изпратете онлайн запитване на имейл: bg(at)evs-translations.com.

Добре направена локализация на уеб сайт – добър коз, Част 2ра