02.06.2015
prevodni technologii

Преводни технологии и IT решения за вашите преведени материали

Текстовият превод не е достатъчен?

Тази поредица от четири части разглежда информационните технологии в преводаческата индустрия или по-конкретно това, което познаваме като преводни технологии. Част I разглежда разрастващата се сфера на преводните технологии в противовес на спада в индустрията като цяло и отправя поглед към това с какво точно се занимават специалистите по преводни технологии. Част II разяснява по-детайлно решенията, които специалистите по преводни технологии в EVS Translations могат да предложат на клиентите. Част III предлага практически съвети за подготовката на вашите материали за превод, които изискват предпечатна подготовка. И накрая, в част IV, ще се срещнем с един от нашите специалисти по преводни технологии в EVS Translations, с когото ще поговорим за неговата работна натовареност, създаването на анимационни видеоматериали и говоренето на четири езика.

Част I: IT решения за вашия превод

Затрудненията при превода

Миналата година базираното в САЩ бизнес списание Inc., което се фокусира върху разрастващите се фирми, оцени преводаческата индустрия като една от водещите индустрии за започване на бизнес. Списанието отличи положителните фактори за растеж, включително постоянното търсене на преводи от предприятия, които се стремят към глобализиране на дейността си. Това е индустрия, която успя да запази растежа си дори по време на предишната глобална икономическа криза – нещата се подобряват.

Но в последвалата статия на Джил Красни за списанието: Изгубени в превода? На помощ е цяла индустрия, тя отбелязва, че въпреки тази положителна перспектива „превръщането на преводаческите услуги в обикновена стока е голямо препятствие за индустрията“. Проблемът е, че за потребителите е трудно да правят разлика между продуктите и услугите, затова решението за покупка става изцяло на базата на цената. Преводаческата индустрия може да изглежда като доста примамлива за навлизане, но ако не можете да предложите решения и да преминете отвъд превода на текст, за да спечелите конкурентно предимство, то няма да достигнете достатъчно високо по веригата на стойността и може в крайна сметка да не оцелеете.

Остава един превод от немски на английски. Бихте ли искали предпечатна подготовка към него?

В преводаческата индустрия е налице нарастващо търсене за сложни проекти, които изискват експертните познания и ресурсите на специалисти по преводни технологии. Клиентите може да не искат да изпратят файл в Word – те искат да имат възможност да работят в различни формати. Те искат брошура, която е готова за печат, а не просто преведен текст. Можете ли да помогнете също и с превода на уеб сайт? Като се занимават с технологичните аспекти на превода, но без да са отговорни за лингвистичната работа, специалистите по преводни технологии могат да работят в области като:

  • Форматиране

  • Предпечатна подготовка

  • Софтуер за преводна памет

  • Подготовка на субтитри и дублаж

  • Превод на уеб сайтове

Тези допълнителни услуги добавят стойност за клиента и степента, в която доставчикът на преводни услуги може да отговори на тези изисквания, е един от факторите, които разграничават конкурентите в индустрията. EVS Translations превъзхожда останалите в областта на преводните технологии, защото разполага с експертни щатни екипи от специалисти по преводни технологии във всеки от своите международни офиси и не разчита на външни експертни познания. Тези екипи могат да реагират незабавно на променящи се изисквания или възникнали въпроси и могат да общуват директно с проектните мениджъри и преводачите. Това допълнително повишава качеството на превода и гарантира висока степен на удовлетвореност на клиента от цялостната услуга.

В част II ще разгледаме по-отблизо петте области на преводните технологии и ползите за клиентите.