14.03.2014

Дума на деня: Учебна противопожарна тревога (Fire drill)

Учебната противопожарна тревога е своеобразна тренировка как се евакуира сграда в случай на пожар така, че да се набележат конкретни действия и да се прецени как да се подобрят, ако е необходимо.

Подтикът да се стартират такива учения са две трагедии.

Първата е най-мащабният пожар в театър – опожаряването на театър „Ирокуа“ в Чикаго през 1903 г., при който загиват повече от 600 души, независимо от това, че сградата е била обявена за „абсолютно безопасна“. Театърът е имал 25 изхода и е било обявено, че публиката може да се евакуира за пет минути. Нямало е алармена система обаче, столовете са били дървени, а седалките са били с пълнеж от леснозапалими конопени кълчища. Освен това в театъра, който е побирал 1700 души, същата вечер е имало 2000 зрители.

Втората трагедия се разиграва в детската градина в училището „Лейк вю“ в Колинуд, щата Охайо. По време на пожара загиват 175 души, от които 172 деца, двама учители и външен човек, който се е опитал да помогне. Трагичните събития се дължат на серия от липси – липса на достатъчно изходи, на инспекции от отдела по пожарна безопасност, на противопожарни врати, на ясни инструкции за евакуиране от сградата, както и на наличието на дървени конструкции и на възникналата паника. Вестник „The News Herals“ в Хилсбъро пише през 1908 г. за пожара и за учебната противопожарна тревога, при която е била използвана само вратата откъм фасадата на сградата, като последната учебна тревога се е състояла по-малко от месец преди пожара. Така че думата в английския език и идеята вече са съществували по това време.

Едва след тези събития противопожарната безопасност се превръща в сериозна тема в САЩ. Провеждането на учебна противопожарна тревога става задължително, усъвършенства се оборудването, пожарните коли, противопожарните пръскачки. Днес 22 американски щата изискват учебна противопожарна тревога в училищата веднъж месечно, докато изискванията на национално ниво са за тревога поне веднъж годишно. В България всички директори на училища, детски градини и др. , както и длъжностни лица по безопасност се задължават да спазват ръководството за Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), а броят на противопожарните учения следва да бъде увеличен в голям брой учебни заведения на територията на страната.