13.04.2021

Творческо редактиране и създаване на съдържание, което убеждава

Творческо редактиране и създаване на съдържание, което убеждава
Творческо редактиране и създаване на съдържание, което убеждава – EVS Translations

Клиент на EVS Translations от сектора на медицинските изделия наскоро дойде с искане за творческо редактиране на английски език. Дружеството управлява платформа за електронно обучение, чрез която здравните специалисти, дистрибутори и техници могат да получат достъп до обучение, основано на уеб семинари, за да подобрят своите знания и умения с продуктите на дружеството. Дружеството предостави на екипа ни превод на английски език на оригиналното им рекламно съдържание на немски език и нашият редактор започна да работи по това английско съдържание.

Какво е творческо редактиране?

Творческото редактиране е важно, за да се гарантира, че рекламният текст (например за уебсайт) отговаря на очакванията на аудитория, за която е предназначен, по отношение на стил, четливост и точност. Редакторите взимат предвид и по-широките цели на съдържанието. Ако става дума за рекламен текст на уебсайт, има ли ясен призив за действие? Използвани ли са ключови думи за оптимизация на търсачки по такъв начин, че съдържанието да продължава да се чете плавно? Има ли подходяща културна адаптация за чуждестранна публика?

Нашата задача при работата ни за дружеството за медицински изделия беше:

– „Освежаване“ на съдържанието на съответната страница от уебсайта
– Съкращаване на текста с 10%
– Направа на по-ударни изречения

Ето няколко ключови съвета за бизнеси, които се стремят да създадат ефективен рекламен текст:

Избегнете скучното съдържание с кратко и точно писане

Едно златно правило на перфектния копирайтинг е да пишете кратко. Понякога е изненадващо колко много ненужни думи могат да се промъкнат в едно изречение, но рекламният текст ще бъде много по-ударен, ако те бъдат премахнати. Всеки ден на аудиторията се предлагат купища съдържание, така че добрият творчески редактор трябва да гарантира, че всеки текст, написан от копирайтър, се чете и възприема лесно. Това помага за подобряване на клиентската ангажираност.

Стимулирайте клиентската ангажираност и убедителността на посланията с ясно и последователно съдържание

Потребителите получават достъп до съдържанието на дадено дружество чрез различни точки на взаимодействие, но непоследователното използване на термини на продукти или марки може да породи объркване. Много по-вероятно е аудиторията да предприеме желаното от вас действие (напр. да се ​​запише за уеб семинар), ако информацията е ясна и последователна.

Често срещана грешка е позоваването на едно и също нещо, използвайки различни термини. В нашия проект бяха използвани взаимозаменяемо различни термини за една и съща услуга, което може да бъде объркващо за читателя. Редакторите могат да гарантират, че всички термини – включително имена на продукти или професионални бизнес понятия – се използват последователно.

По-голямата картина: управление на глобално съдържание

Нашият маркетингов екип в EVS Translations създава съдържание на трите работни езика на нашето дружество (американски/британски английски, немски и български). И така, преминавайки отвъд копирайтинга и творческото редактиране, нека разгледаме техните по-разширени съвети за създаване на глобално съдържание:

Шеги, свързани с дадена култура, или препратки към популярни локални събития и т.н.

Бъдете внимателни с включването на препратки в рекламния текст, чието разбиране изисква опит и познаване на местния пазар. Ако знаете, че съдържанието ви ще бъде преведено за различни пазари, такива препратки може да не носят смисъл за международната аудитория без да са придружени с многословно обяснение. Струва ли си?

Културна адаптация на формат и оформление

Те са наистина важни и са обширна тема. Експертите по японско потребителско поведение могат да ви потвърдят, че японските потребители очакват много повече подробности на началните страници на уебсайтовете в сравнение с британските потребители. Като подобен пример, клиент на EVS Translations UK установи, че трябва да включи много повече информация в съдържанието на плакати за излагане при работното си посещение в Япония. Културната адаптация не се свежда само до избягване на културни лапсуси, а до представянето на нещо във формат, който се счита за удобен за местната аудитория. Един добър творчески редактор за целевия пазар и език може да ви посъветва допълнително по въпроса.

Доброто писане на съдържание, включително творческото редактиране, може да помогне на бизнеса да постигне целите на стратегията си за съдържание. Когато съдържанието е добре написано, можете да увеличите честотата на щраквания и абонатите или да намалите времето, необходимо на отделите за обслужване на клиенти да отговарят на запитвания. Струва си да го вършите правилно.

Свържете се с нашия екип днес за помощ с творческото редактиране или маркетинговите преводи. Заедно можем да създадем висококачествено глобално съдържание, което да формира градивните елементи на по-широката стратегия за съдържание на вашия бизнес.

Следвайте ни в LinkedIn, за да научите повече за творческото редактиране и локализацията на съдържание, както и за общи съвети по теми, свързани с превода!