26.08.2019

Спечелени (свободни) медии / Earned Media

Спечелени (свободни) медии / Earned Media – Дума на деня – EVS Translations
Спечелени (свободни) медии / Earned Media – Дума на деня – EVS Translations

Термините „Брандиране“ или „притежавани медии“ по същество показват нивото на популярност на марка, продукт или компания (онова, което всеки от времето преди появата на интернет нарича „реклама от уста на уста); но днешният термин е много повече от раздаване на безплатни мостри, така че потребителите да създадат верига, като разкажат на приятелите си. Така че, нека се вгледаме по-отблизо в израза „спечелени медии“ и да проучим защо заслужава внимание и как може да е от полза за дадена компания.

Изразът earned media може да бъде раздробен на две съставни думи: earned и media. Основната дума medi, означава „канал за комуникация“ и е форма за множествено число на латинското прилагателно medius със значение „в средата“. (За да разберете по-добре връзката, мислете за медиите като за нещо, което е в средата или помежду при обмена на информация между две субекта.) Earned идва от глагола earn, означава „заслужаващ заслуги, похвали“ или (в случая) „внимание“, идва от староанглийската дума earnian, която произлиза от протогерманската aznon, и означава „служа или прибирам реколтата“.

Първото използване на термина media в смисъл на форма на масова комуникация може да се открие в списание Biblical Repertory, където през януари 1850 г. пише следното: „Нашите периодични издания вече са медии с влияние. Те формират и моделират общественото мнение.” За използването на думата във връзка с комуникативния бизнес допринасят писанията на Джордж Сноу в книгата на Н.Т. Прейг от 1923 г. Advertising and Selling (Реклама и продажби), където Сноу пише: „Масовите медии представляват най-икономичния начин за излизане на историята на новия и по-широк пазар за най-кратко време.” И накрая, с въвеждането на термина „социални медии“ през 1994 г. нашият термин започва да се свързва тясно с хората, създаващи и споделящи съдържание.

Думата earn е отбелязана за пръв път в староанглийската поема The Life of St. Guthlac of Crowland, написана в края на 8 век и е използвана в смисъл на резултат от конкретно действие: „Така че душите на почтените хора могат да се изкачат в този вечен дом и да спечелят вечен живот на земята.” Като се различава съвсем леко от това първоначално значение, първото издание на A Myrroure for Magistrates на Уилям Болдуин от 1559 г. тълкува термина като нещо, получено в резултат на работа или усилия, като обратна връзка или желан резултат: „Добрият граф Томас Хейер, който никога няма да дочака заслужените похвали“.

Тъкмо значението и важността на спечелените медии ги прави толкова ценни. За разлика от медиите, които се разпространяват директно от компанията, като фирмения блог или акаунтите в социалните медии, както и медиите, на които компанията плаща директно, като реклама с плащане на клик, платени говорители и традиционни рекламни методи, спечелените медии се активират единствено от дейността на потребителите. По-простичко казано – това е взаимодействие, за което компанията не може да плати: независими споделяния, споменавания и отзиви на потенциални клиенти.

В много отношения спечелените медии приличат много на огъня.

  • За продажбите, както и за оцеляването, е необходимо следното: като предлагат процент на потребителите, предприемащи желано действие, който обикновено е повече от 5 пъти по-висок от този на платените медии, спечелените медии осигуряват честно, независимо, надеждно взаимодействие между потребителите на пазара във връзка с вашата марка или продукт.
  • Ако обаче сте неопитни при боравенето с огън, лесно можете да се изгорите: понякога се допускат грешки и, ако сте независими, могат да се получат лоши отзиви, мнения и цялостни „провали“, което потенциално може да опетни репутацията на реномирана марка, а в някои случаи дори да убие даден продукт.
  • И накрая, ако се научите как да ги контролирате и използвате отговорно, спечелените медии могат да бъдат много ефективен инструмент: като се има предвид огромното въздействие, което видео маркетингът може да има, от изключително значение е да се гарантира, че възможно най-доброто послание се предоставя на правилната аудитория. И отново, като имаме предвид, че по природа спечелените медии са независими, невъзможно е да се контролира как се възприема съдържанието ви, особено при една постоянно разширяваща се аудитория; но чрез ефективното използване на оптимизацията за търсачки SEO, насочването и сериозния контрол над посланието, което се опитвате да предадете и работата с инфлуенсъри и журналисти, които споделят идеалите на вашата компания, правилното използване на спечелените медии може да бъде полезен елемент при изграждането на репутацията на вашата компания в очите на потребителите.